sarıkız

1 /
Kazdağı'nın ismiyle ilgili en önemli efsane Sarıkız Efsanesi. Efsaneye göre, Edremit'in, Güre Köyü'nde Sarıkız adında güzel ve iyi yürekli bir kız yaşıyormuş. Kendisini sevmeyenlerin iftiraları sonucu babası Sarıkız'ı, 5 - 10 kazla birlikte İda Dağı'na bırakmış. Bir süre sonra kızını görmeye gelen baba, kızından su istemiş ve Sarıkız dağın tepesinden elini körfeze uzatarak tasını doldurunca kızının erdiğini anlamış. Sırrı anlaşılan Sarıkız orada, kızına yaptıklarından dolayı çok üzülen babası ise İda Dağı'nın başka bir tepesinde ölmüş. Bu efsaneye göre İda Dağı, Kazdağı, dağın doruğu Sarıkız Tepesi, kızın babasının öldüğü yer de Babadağı olarak anılmaya başlanmış.

Güre'nin üstünde yer alan Kavurmacılar Köyü'nde yaşadığına inanılan Sarıkız için her yıl 15 Ağustos’ta bir hayır düzenleniyor. Köyde keşkek, pilav, nohut pişirilip yeniyor, şerbetler içiliyor. Terkedilmiş görünümlü köyde kalan beş-altı ailenin yanı sıra yeni yapılanmalara da rastlanıyor. Bir başka doğallığını koruyan ve evleriyle dikkat çeken köy ise 'Yassıcalı'. Sarıkız Şenlikleri’ne olan ilginin her yıl arttığı gözleniyor, katılımın yüksek olması etkinliklerin zenginliğini arttırıyor. Son yıllarda yurdumuzun çeşitli bölgelerinden ve yöremizden gelen folklorik ekiplere yurtdışından gelen misafirler de katılıyor. Her yıl 14-16 Temmuz tarihleri arasında Akçay'da yapılan Zeytin Festivali'nde Sarıkız da temsil ediliyor. Ayrıca Sarıkız'ın kabri başında herkesin dileğini yazabildiği büyük bir dilek defteri bulunmakta.

git

Babamın Edremit'li olmasından dolayı sıkça gidip gördüğüm bir heykeldir. Görünesi bir tatil beldesidir.
Bazı evlerde yaşadığına ve yaşadığı eve bet bereket, sağlık ve huzur verdiğine inanılan çoğunlukla görünmemekle birlikte sarışınlığından dolayı “Sarıkız” olarak adlandırılan ve “iyi” bir ruh veya güç olarak tasavvur edilen olağanüstü varlıktır. Bu sıraladığımız özellikleriyle İslâm öncesi Türk mitolojisindeki “ev” ve “ocak iye”lerini çağrıştırmaktadır. Başta Kaz Dağlarındaki “Sarıkız” olmak üzere İslâmileşmiş “Evliya Sarıkız” kültünün de tesiriyle günümüzde yaşamaya devam etmektedir.

alıntıdır.
ya bir prototip örümcek, ya da bir örümceğimsi.

henüz ne olduklarına tam olarak karar verilememiş olan akrepsavar bir haşerat.

evet, genelde akrep/yılan/kertenkele vs. ne bulursa avlar ki, insanı öldürebilecek güç ve zehir barındırır bünyesinde. harikulade güçlerinin olduğu da bilinmektedir (bacaklarını bir an'da uzatabilmek gibi.).