sayıltı

1 /
Deneyle kanıtlanmamış olmakla birlikte Kanıtlanacağı umulan kuramsal düşünü ya da varmış ve gerçekmiş gibi kabul edilerek bir şey de dayanak olarak kullanılan bir olayı açıklamada yararlanılan ilke.
[yönb.] Bir araştırmada sınanmasına gerek duyulmadan doğru kabul edilen ve denencelerin sınanmasında temel olan önerme.

(Alm. Annahme, f, Voraussetzung, f; Fr. supposition, f; İng. assumption) *