sen ânı tanımlamazsan ân seni tanımlar

1 /
yaptıklarımız, düşündüklerimiz, konuştuklarımız âna kayıt düşmektir.
o ân ne yapıyorsak ândaki kaydımız, görüntümüz odur.
O ân için konumumuz edilgen bir bir duruş ise ân seni o şekilde kaydetmiştir artık.
"O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul." bu bir emirdir.
ibnü l vakt olmak gerekir.