sen bir az gelişmişsin

1 /
Cemil Meriç ülkemizin sözde aydınlarını çok güzel anlatıyor. Jön türkleri ve onların günümüzdeki uzantılarını. Öylesine benimsemişler ki batının bizlere vurduğu bu yaftayı. Aşağılık psikolojisinin içindeler. Hayır, yapamayız, edemeyiz, iyi bakın motoru Almanya'dan gelmiştir onun... Aksini iddia edeni de gerzek olarak itham ederler. Bizler cahil birer şoparız. Çünkü akıllı olduğumuzu ve başarabileceğimizi düşünüyoruz.
Kıt’aları ipek bir kumaş gibi keser biçerdik. Kelleler damlardı kılıcımızdan. Bir biz vardık cihanda, bir de küffar…

Zafer sabahlarını kovalayan bozgun akşamları. İhtiyar dev,mazideki ihtişamından utanır oldu. Sonra utanç, unutkanlığa bıraktı yerini, “Ben Avrupalıyım” demeğe başladı, “Asya bir cüzzamlılar diyarıdır.”

Avrupalı dostları, acıyarak baktılar ihtiyara ve kulağına: “Hayır delikanlı”, diye fısıldadılar, “sen bir az-gelişmişsin.”

Ve Hırıstiyan Batı’nın göğsümüze iliştirdiği bu idam yaftasını, bir “nişan-ı zîşân” gibi gururla benimsedi aydınlarımız.


Sabah sabah içimden bunu haykırmak geldi.

Biz bir "az gelişmiş" değiliz.
Biz müslümanız, biz türküz, biz osmanlıyız...
Bin sene bu ümmetin bayraktarlığını yapmış bir ecdadın torunlarıyız...
engin ardıç'ın türban, şeriat benzeri tartışmalar için söylediği daha doğrusu bir ingiliz arkadaşından alıntıladığı güzel bir cümle vardır.

--- alıntı ---

bizde de oldu bu tartışmalar olmadı değil ama 500 sene önce.***

--- alıntı ---

şimdi bu gerçek çerçevesinde ne diyoruz "türkiye'nin* gelişme tarihi açısından seviyesi 16. yüzyıl ingiltere'si kadardır." dolayısıyla;

(bkz: sen bir az gelişmişsin)