serbest radikaller

1 /
bir anıştırma ile çağı felssefik ve sosyolojik bakımından anlamak üzere ünlü bilim kurgu yapıtı ve filmi 'ben robot'tan bir iki kavram ödünç alınarak durumu daha net izah edilebilir belki. orada yapay zeka'nın dışında bir de serbest radikallerden bahsediliyordu. bu serbest radikaller ise birleşime giderek robotta ruh oluşturmuştu. buna göre,

1- 'serbest radikaller" : bunlar, yeni çağın nihilistik ve anarşist felsefesini taşıyan her bir bireyi niteleyebilir. veya öyle bir ideali olmasa bile, hiç bir şeyi tanımaması onu bu noktaya taşır. serbest radikaller, hiçbir sistemi benimsemediklerinden ötürü dışarda, serbestçe dolaşırlar.

2- her birey (s. radikaller) farklı toplumsal konumlarda olsalar bile benzer bir ruh hali taşıdıklarından 'ortak bir ruh' meydana getirebilir. ruhun var olması için bedene ihtiyaç duymaması gibi, serbest radikaller de o ruhun parçası ve taşıyıcısı olarak, hiç bir birleşime gerek kalmaksızın ayrı ayrı var olabilir ve varlığını sürdürebilir. bu haliyle küreseldir, sınırları çizilemez ve parmakla işaret edilemeyecek denli soyuttur.

3- ortak ruh'un akılcı bir sistem oluşturup oluşturmayacağı teorik olarak tartışılabilir. ancak ortak ruh'un bizzat bireyci olması, onun toplumlarda kapsamlı bir ideoloji oluşturamayacağını düşündürtebilir. bireylerin hepsi serbest radikal olsa bile organizasyonların (ülke, devlet, toplumsal kurumlar) böyle bir amacı varoluşsal olarak olamayacağı için her zaman bireysel muhalif ruh olarak kalması daha mümkün görünmektedir.

4- zaten tüm insanların serbest radikal olması imkansızdır. bir neden zaten ontolojik, varoluşsal, diğeri ise bilgi-ideal kaynaklıdır.

5- serbest radikallerin varlığı bütün sistemlerin, kurumların başını ağrıtabilir. ancak bunların 'amaç imkansızlığı' yine karşı çıktıkları şeyin daha da güçlenmesine yarar sağlayabilir.

6- serbest radikaller, bireyci olmasından dolayı toplumcu ideoloji olan sosyalizme; fikirsel olarak kapitalizm karşıtı oluşlarından dolayı liberalizme; dünyevi varoluşlarından ötürü uhreviyatçılığa ters düşerler. bunlardan sosyalizm, teorilerin işleyişinden dolayı en yakın durak olabilir.

7- serbest radikallerin sol'da konumlanması en yakın ihtimal gibi görünmektedir. daha çok dışardan destek olarak okunabilir. bu arada ve aynı zamanda sol'u da dönüştürme ihtimali yüksek görünmektedir. bu dönüştürme, sol'u sınıf temelli söylemden çıkarmak şeklinde okunabilir.
kimyada radikaller (çoğu zaman serbest radikal olarak değinilir) eşleşmemiş elektronu olan atom, molekül veya iyonlardır. bu eşleşmemiş elektronlar genelde son derece reaktiftir. radikaller, yanma, atmosfer kimyası, polimerleşme, plazma kimyası, biyokimya ve pekçok başka kimyasal süreçte önemli rol oynar. örneğin, insan fizyolojisinde, süperoksit ve azot oksit, damar tonusu gibi pekçok biyolojik süreci düzenler. radikal ve serbest radikal terimleri genelde eşanlamlı kullanılmakla beraber, bir radikal bir çözelti kafesi içinde hapsolmuş veya başka bir moleküle bağlanmış durumda olabilir. 1900'de michigan ünivesitesi'nde moses gomberg tarafından betimlenen trifenilmetil radikali, ilk tespit edilmiş organik serbest radikal olmuştur.
serbest radikaller, bedenimizdeki hücreleri parçalayarak yaşŸlanmaya ve hastalıklara yol açan, tahrip edici moleküllerdir.

--- alıntı ---

serbest radikaller, hücre zarındaki yağŸlardan birine saldırdığŸında yağŸ molekülü değŸişŸime uğŸrar. yağŸlar parçalanarak, hücre bileşŸenlerinin dağŸılmasına sebep olur. hücre iç bileşŸenlerin hücre dışŸına akması ile çevredeki dokular zarar görür. serbest radikaller aynı zamanda hücrelerin genetik kodunu içinde taşŸıyan, hücrenin üretimini ve büyümesini sağŸlayan nükleik asitlere de (dna) etki eder. hücreler, genetik kodları değŸişŸtiğŸinde ölebilirler. aşŸırı hücre ölümü erken yaşŸlanmaya yol açar ve hücreler değŸişŸime uğŸrar. kanser ve bazı hastalıkları destekleyen hücre dizinleri oluşŸur.
hücredeki enerji üretim merkezi (mitokondri), serbest radikallerin saldırısı ile zedelenir. bu merkezdeki oksidatif zarar, enerji üretimi ve protein sentezinin durmasına sebep olur. bunlardan sonra hücre sadece bir kalıntı olarak yaşŸamaya devam eder ve yavaşŸ yavaşŸ ölür. dokulardaki hücre yaşŸlanması ve hücre kalıntılarının çoğŸalması serbest radikallerin zararlarının sonucudur. vücut iyi beslendiğŸinde, sağŸlıklı olduğŸunda ve yaşŸamını temiz bir çevre içinde sürdürdüğŸünde bunlarla başŸ edebilir.
ancak yaşŸam kalitesi bozulduğŸunda vücut serbest radikaller ile kolay başŸ edemez. serbest radikallerin etkisi otuz yaşŸında başŸlar, kırklı yaşŸlarda artarak ilerler ve ellili yaşŸlardan itibaren dramatik bir şŸekilde çoğŸalarak fark edilen bir yaşŸlanmaya ve çeşŸitli hastalıklara neden olur.
--- alıntı ---

bol keseden atan radikal görüşlülerdir. bakarsınız kah israile savaş açarlar,kah new york ta otağ kurarlar. kah siyonistleri sürgüne gönderirler hayal dünyaları geniştir. tüm bunları salonlarda slogan atarken yaparlar üstelik.
Serbest radikaller somatik hücrelere ve bağŸışŸıklık sistemine saldıran moleküllerdir. Kuantum kimyasına göre ancak iki elektron bir bağŸın yapısına girebilir. Ayrıca iki elekronun ters dönüşŸ doğŸrultusunda olması gerekir. Yani yukarıya doğŸru dönen bir elektronun eşŸi aşŸağŸıya doğŸru dönen bir elektrondur. Elektron çiftleri oldukça kararlıdır ve insan vücudunun neredeyse tüm elektronları elektron çifti halinde bulunur.

Bir bağŸ koptuğŸunda elektronlar ya birlikte kalır (ikisi de bir atoma katılır) ya da ayrılırlar (biri bir atoma, diğŸeri diğŸerine). EğŸer birlikte kalırlarsa oluşŸan atom bir iyon olur, eğŸer ayrılırlarsa da serbest radikaller oluşŸur. Bu eşŸleşŸmemişŸ elektronlar yüksek enerjilidir ve eşŸleşŸmişŸ elektronları ayırıp işŸlerine engel olurlar. Bu işŸlem serbest radikalleri hem tehlikeli hem kullanışŸlı yapar.

*git