sindirim sistemi

1 /
Beynin direkt yönettiği bir sistem. Stres, sıkıntı hallerinde sindirim sisteminizin error verdiğini fark edersiniz. Sindirim sistemi tıkır tıkır çalışan bir bireyin mutlu ve şanslı bir birey olduğu da bir gerçektir.
embriyonik dönemde vitellin keseden farklanarak oluşan endoderm kökenli; ağız, farenks, özofagus, mide, dudodenum, jejenum, ileum, kolon, rektum ve anüsten oluşan sistem.

her yeri kendi içinde ayrı bir dünya, ne desem eksik kalır...*
farklı bölümlere ayrılır ve her bölümde sindirimin farklı bir evresi gerçekleşir. insanlarda sindirim kanalının ana kısımları şunlardır: ağız, dil, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak , kalın bağırsak , rektum ve anüs. sindirim kanalı dışındaki, sindirim işlemine ve sindirim kanalındaki organların çalışmasına yardımcı olan organlar arasında pankreas ve karaciğer de bulunur. bunlar sindirime yardımcı olacak salgılar salgılarlar. örneğin, karaciğer tarafından salgılanan ve safra kesesinde depolanan safra lipitlerin sindirimi için önemli bir salgıdır.
çoğu antik çağ ve orta çağ anatomistleri mide, bağırsaklar gibi sindirim sistemi organları hakkında kabaca doğru fikirlere sahipti. yine de bu yanlış ve hatta bir bakıma absürd fikirler ortaya atılmadı anlamına gelmez. örneğin rönesans'ın önemli bilgin ve sanatçısı leonardo da vinci sindirim sisteminin solunum sistemine yardım ettiği fikrine sahipti. sıkışan bağırsakların, içlerinde üretilen sıvılaşmış havayla, diyaframı yukarı doğru ittiğine ve böylece diyaframın akciğerlere basınç uyguladığına inanmaktaydı. sindirim sisteminin ve sindirim sistemi organlarının insan için önemi eski çağlardan beri bilinmektedir.