sonbaharda saçların dökülmesi

1 /
Ahenkle dans eden saçların mevsim geçişlerinde dansın bitim dökülüşü. Sonbahar döküm mevsimi ise ilkbaharda dansın başlaması gerekiyor(du).
ağaçla fazla empati kuran insan beyanı.

demir, tiroit fonksiyonları, vitamin eksiklikleri, psikiyatrik problemleri ekarte ettikten sonra destek tedavisine geçmelisiniz, mevzunun profu oldum artık...
sonbahar Saç dökülmelerinin çoğŸaldığŸı bir mevsimdir. Bu dönemde görülen saç dökülmelerinin mevsimsel olduğŸunu uzmanlar belirtmişŸtir. o yüzden endişŸeye mahal verilmemeli.

Bu doğŸal durumdur. Sonbaharda dökülen saçların yerine, kışŸ aylarında vücut soğŸuğŸa adapte olduğŸu için yenileri çıkmaya başŸlayacaktır.