insanı şemsiye terim* olarak alırsak, alt türlerinin bir hayli fazla olduğu ön kabulüne varırız. buradan bu alt türleri tasnife tâbi tuttuğumuzda da kiminin siyah kiminin beyaz; kimisinin iyi, kimisinin kötü olduğu zihnimizde belirmeye başlar. bu alt türler içerisinden iyi, ahlaklı olanı yahut bunları en azından olmaya çalışan insanı ele alırsak da türlerinin yok olmaya yüz tuttuğu gerçeği ile karşı karşıya kalırız. özellikle iyi, doğru olmasını beklediğimiz insanların bunun aksi yöndeki eylem ve düşünceleri, bu tür insanın soyunun giderek tükenmesinde başalt rolü oynuyor kanaatimce. bu kişiler toplumun önünde olan ve örnek teşkil eden insanlardır. bu zevatın beklenenin aksine hareket etmesi, toplumsal baskı aracı olarak iyiyi emr edip kötüden sakındırmak şiarına halel getirmekle kalmıyor, üstüne bir de kötü örnek teşkil ediyor. bu da başlıkta mündemiç halin zuhur etmesine sebep oluyor.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.