Sunniliğin hassas olduğu konular

1 /
Sünnilik diye bir din de yok mezhep de tarikat de. Sünnilik dedikleri Kur'an ve sünnet'e yani İslam'ın temel iki kaynağına tabi olanların inancıdır. Kuran ve sünnete tabi olan hiçbir Müslüman kendini Sünni başkasını falancı diye tanımlamaz. Çünkü İslam'da insanlar ikiye ayrılır. Müslümanlar ve kâfirler. Bir insan ya müslümandır ya kafirdir. Kur'an ve sünnete tabi olanlar müslümandır, olmayanlar kafirdir. Bu kadar basit. Sünnilik, Şiilik, alevilik, nusayrilik, vehhabilik yok efendim Kur'an müslümanlığı vs falan böyle tanımlamalar yok. Gayet net; müslümanlar ve kâfirler.

Hasılı olmayan konular.
Güncel konulara yaralı parmağa işeyecek kadar faydası olan bir konu bulamamaları, bazılarının kanına dokunmuştur evet.

Hakaret edeceğine keşke cevap yazsaydın.

İşte tekelleşerek 3 5 patronun eline geçmiş ülke, işte fıkhın. Koy ortaya çareni.
Hurma yemenin kırkbin fazileti
küçük abdest bozma konusu
ululemr'e (!) kayıtsız şartsız itaat ancak bireylerin bireysel yaşantısına aşırı müdahale.

Genel olarak; hanefi olup İmam-ı Azam'a düşman olan kimselerin akideleridir. Yani işte, çok takılırım ben buna işte. önemlilik sırası.Sanane adam yılda bir kere kendince eğlenmiş iki yudum almış... Ona kadar milyon tane şey var. yoo, sen otur, kendi içine kapanıp sevap stokla cennet için; ancak konu birilerinin şahsi günahları olunca en üst perdeden müdahale et ancak haman, karun ve firavunlara karşı dilsiz şeytan kesil.
5 şart. Yılbaşı kutlamamak, sarık, sakal, cübbe, başörtüsü.

Ülke 3- 5 kapitalist patronun tekeline girdi. Artık, okulu bitirip atanamayan gençler ticaret yapamıyor, üretim yapamıyor, tarım ve hayvancılık da tekelcilerin ve aracıların eline geçmiş durumda.

Bu durum işsizliği, işsizlik asayişsizliği ve terörü tetikliyor.

Mülk edinme konusunda, sunni akidesine mensup mezheplerin bir kotası yok mu?