sütün muhlis olanı soğuk olandır

1 /
Yanlış önerme. Sütün halis muhlis olanı "alınabilir", "ucuz" ve "lüks" olmayandır. Sabah bir markete girdim, 7.75 yazıyordu. Bu bir Z u l ü m d ü r! Bunu yazacağım 40 yıl aklıma gelmezdi.

Sütün halis, muhlis, saf, fıtri hâli kaynağından çıktığı hâlidir ki o da sıcaktır*. İnsan vücudunun sıcaklığı ile aynı. Demek ki bunda bir hikmet ve işaret var. Olabilir yani.* ezcümle biz sıcakçıyız ama herkesin kendi zevkidir, ister sıcak ister az sıcak*.
oda sıcaklığında olanı her derde devadır; soğuk olan kabul edilebilir, sıcak olan buruna mandal gerektirir.

o vesileyle yanlış olan tavsiye, önermedir.

tabi bunların tamamının başına bence konması yerindedir.