tahrimen mekruh

1 /
kur'an-ı kerim'deki ve hadis-i şerifteki delilinden zan ile anlaşılan yasak.

harama yakın olan fiil, iş. (bkz: mekruh)

dinde vacib ve sünnet-i müekkede olan emirleri kasden, bilerek ve özürsüz terk etmek tahrimen mekruhtur. günahı, harama yakındır. tahrimen mekruhu bilerek işleyen asi ve günahkar olur. tövbe etmezse, cehennem'e gitmesine sebeb olur. tahrimen mekruh işlenerek kılınan namazın iadesi vacibdir, mutlaka lazımdır. eğer unutarak işlerse, sehv (unutma) secdesi yapar. (ibn-i abidin)

tahrimen mekruhu işlemek, küçük günah olur. (tahtavi)

abdest bozarken kıbleye önünü ve arkasını dönmek mekruhtur. (halebi)

*
Allah ve Resulunun bir fiilin yapılmamasını, kesin ve bağlayıcı tarzda istemiş olmakla birlikte, bu istek haberi vahit gibi zannî bir delil ile sabit olmuşsa, buna "tahrîmen (harama yakın) mekruh" denir. Şu hadisi buna örnek gösterebiliriz: "Kişi, kardeşi izin vermedikçe, kardeşinin alış-verişi üzerine alış-verişe girişmesin ve dünürlük üzerine dünürlük yapmasın." (bk. Buhârî, Nikâh, 45; Müslim, Büyü', 8, Nikâh, 38, 49, 52, 54, 56). Hadiste, satış üstüne satış ve dünürlük üstüne dünürlük yapmaktan sakınılması kesin ve bağlayıcı bir tarzda istenmektedir. Bunun hükmü, haram olması gerekirken, hadisin haber-i vahit olması nedeniyle "Tahrimen mekruh" sayılmıştır.

git
aslında haram derecesine yakın olan, ancak hakkında kesin bir delil olmadığı için alimlerin haram demekten çekindiği davranışlar için de tahrimen mekruh terimi kullanılır.

yani, "nasılsa mekruh!" deyip önemsememek doğru değil.