tarihin faydası ve amacı

kısaca maziden tezekkür ile ibret almayı; halde tefakkuh ile feraset ve dirayet sahibi olmayı ve istikbal için tedebbür ile basiret ehli olmayı sağlamaktır.

bir ehl-i ilm ve irfan der ki:

eğer ömrün ikbal-i unfuvani ve sabah-ı ruzigar-ı civanide olup tecaribe imkanın ve fırsatın olmadı ise kütüb-i tevarih ve ahbar mütalaa eyle. zira tarih ayine-i ahval-i mülük-i mazi ve sebeb-i marifet-i ruzname-i havadis-i eyyamdır. böyle yaparsan selefin hezar meşakkat ve ta’abla tahsil ettiği bu tecarib sana rayegan vasıl olur.

diyor ki bir insanın ömrü cihanı anlamaya yetecek kadar malûmatı almaya müsait değildir. hele hele ömrünün baharında ve genç ise... hangi konuda olursa olsun bilgi, tecrübe ve görgü sahibi olmak istersen tarih oku; ama okumakla kalma mütalaasını yap. yani üzerinde derin düşün, çıkarım yap.

(bkz: teemmül)
(bkz: tefekkür)

çünkü tarih, geçmiş milletlerin ahvalinin aynasıdır. ayrıca geçen zamanın kaydının tutulduğu defter misali okuyana marifet ve malumat sebebidir. eğer tarih okursan geçmiş zamanlarda yaşayan insanların binbir zorluk ve sıkıntılarla elde ettiği malûmata, görgüye ve en önemlisi tecrübeye kolayca sahip olursun.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.