tek devlet tek bayrak tek millet tek dil

1 /
yer: uluslararası ajanlar toplantısı.

fransız ajanlardan bir gün içerisinde bir fil bulup getirmesi istenir. fransız ajanlar 12 saat içinde fili bulup getirirler.

alman ajanlardan bir gün içerisinde bir zürafa bulup getirmesini isterler. alman ajanlar 20 saat içerisinde zürafa bulup getirirler.

türk ajanlardan bir gün içerisinde fil bulup getirmesini isterler. türk ajanlar iki saat içerisinde zürafayla dönerler. "biz sizden fil istedik siz zürafa getirdiniz." denilince; "o zürafa değil fil. inanmıyorsanız kendisine sorun." der türk ajanlar. bütün gözler zürafaya yönelince, zürafa:

"anam avradım olsun ben fil'im, anam avradım olsun ben fil'im..." diye bağırmaya başlar.

kürtler, çerkezler, boşnaklar v.s.. erkekseniz türk olmayın!
tek devlet ve tek bayrak evet olması gerekendir. ama tek millet ve tek dil olayı zaten sorunun meydana gelmesine sebep olan dayatmadır.

iyi ya da kötü olması uygulayan ülkeye göre değil insanların işine geldiği gibi değerlendirmesine göre esasen değişir. hak olan şey ya haktır ya da değildir. bana olunca hak ötekine olunca hak değil oldu mu o işte bir bit yeniği vardır.
iyi veya kötü oluşu uygulayan ülkeye göre değişir.

mesela türkiye'de aksi düşünülemez derecede gereklidir. ama çin halk cumhuriyeti, iran, yunanistan gibi ülkelerde uygulanmamalıdır.