Triskeles

1 /
üç bacak/ayak sembolü.

tek merkezden yola çıkmış, merkezin çevresinde deli gibi koşturan üç bacak. bir yaklaşıma göre evrenin sonsuz dinamiğini simgeler, diğer inanış güneşi simgelediğine dairdir. batı avrupa'dan orta asya'ya kadar bir çok yerde kullanılmış. en eski örnekleri MÖ 3000'li yıllara dayanır. simge bazen sarmal olarak yayılan 3 kol ile de betimlenmiştir.

terim yunancada üç bacaklı anlamına gelir.

git

git