türklere özgü ikna yöntemleri

1 /
Ramazan'da biraz da şöyle başlar...
"Tamam bir şey demiyorum ya yine izle filmini gel bak sen sadece şurayı süpürene kadar ben çorbayı halledicem devamını hallederiz beraber"
Derken evde bir huzur daha vuku bulur...
#tanımefendilikteniknaefendiliğe