usûlsüz vusûl olmaz

1 /
Bir ilmi anlamak ve üzerinde yeni şeyler üretebilmek için yöntemini iyi kavramak, teorisini bir bakıma nazariyatını iyi idrak etmek gereklidir. Usûle başvurulmaksızın bir ilmi hakkıyla anlamak ve o ilimde yeni düşünceler ortaya koymak mümkün değildir. Hayat içerisinde gündelik işlerde, insanî ilişkilerde de durum aynıdır.