uzak durulması gereken kişiler

1 /
Narsistler, narsistler, narsistler...

Bu benlikler verilene razı olup şükretmek yerine sürekli daha fazlasını hak ettiğini iddia ederler. Yorarlar. Bitmek bilmeyen Bir eleştiri içinde kişiyi kendinden uzaklaştırırlar.

Dünya bir zindan, kendisi elinde olmayan sebeplerle o zindana mahkum bir mağdurdur.
varoluşun her bir durumu bunlar için tenkit ve tehdit unsurudur. Sürekli bir mahrumiyet ve zavallılıktan dem vurup hayatı hem kendisine hem çevresine zindan ederler. Yaratıcının insana verdiği bütün olanakları hem değersizleştirip hiçleştirir ve bunun sebebi sadece kendisi olduğu halde yine sadece kendilerine acırlar; herkesi suçlarlar. Mazinin acılarına, geleceğin kaygılarına çarpa çarpa geçirdiği ömrüne bir de tutsak ararlar.

Kendi menfaatleri için ise her şeyi ezip geçerler.
Her şeyi kendileri için yaptırdığı tapınağın yapı taşına dönüştürüverirler.

Hayatta hiçbir şey bir insanın benliğinden daha yüksek duvarlar öremez insana.

Kendilerini yegane üzen şeyin o firavun benlikleri olduğunu fark etmeden, o aynaya bakamadan bu dünyadan göçüp giderler.

Uzak durunuz.
Kesinlikle ne istediğini bilmeyen insanlar. Bunlar böyle kan emici sülük gibi yapışır hayatınıza. Bi yola giremezsin, geri dönemezsin acabaların içinde kısacık ömrü zorlaştırır. Öğrendim; belirsizlik değersizlikmiş. O noktada kibarca bir bay bay.
kendini beğenmiş, kendini sürekli öven, kendini bi halt zanneden, sanki dünya kendi çevresinde dönüyormuş gibi davranan, merhameti olmayan, paraya pula tapan vs vs insanlar.
ilk sırayı kesinlikle "alıngan" tiplemeler alır ki zaten yazılmış. ikincisi yer ve zaman kavramına kafası basmayan insan tipi. Yani nerede ne konuşacağını bilmeyen kişiler. üçüncüsü ise, sohbet ortamında başka şahısların mevzusunu çeviren insanlar.