yahya kemal beyatlı

türk edebiyatının en önemli şairlerindendir. gerçek ismi ahmet agâh'tır. türkçeyi kullanışı eşsizdir. tek bir mısra için yıllarca çalıştığı bilinmektedir. yine de tembel olduğu, az şiir yazdığı söylenir. evsizdir. evi olmamış, otel odalarında geçen bir hayat yaşamıştır. nazım hikmet'in annesi celile hanım'la aşk yaşadığı, ancak nazım hikmet'in buna şiddetle karşı çıktığı anlatılır. istanbul üniversitesinde türk dili ve edebiyatı okuyorsanız, yahya kemal'le başlar, yahya kemal'le bitirirsiniz.
devamını gör...
üstad iyi yer, iyi içer, iyi gezermiş. hiç şiir kitabı yayınlanmamış hayatında. edebiyat dersi verdiği nazım hikmet'in annesiyle aşk yaşar imiş. nazım öğrenmiş mi bunu?. gitmiş bir kağıt koymuş yahya kemal'in cebine gizlice.'' hocam olarak girdiğiniz bu eve babam olarak giremezsiniz'' yazar imiş bu kağıtta.
devamını gör...
yolu istanbul üniversitesi türk dili ve edebiyatı bölümünden geçen herkes kendisinden de annesi nakiye hanım'dan da öyle bir soğur ki yahya kemal'e haksızlık yaptığı için kendinden utanır sonraları. Allah bu gibi büyük adamları kazım yetiş gibi profesör müsveddelerinin akademik çalışmalarından korusun. amin.
devamını gör...
sana dün bir tepeden baktım aziz istanbul!
görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.
ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul!
sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.

nice revnaklı şehirler görülür dünyada,
lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan.
yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rü'yada
sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan. *
devamını gör...
çıktığın yolda, bugün, yelken açık, yapyalnız,
gözlerin arkaya çevrilmeyerek, pervasız,
yürü! hür maviliğin bittiği son hadde kadar...
insan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar.

demiş bir adam.
devamını gör...
atik-valde'den inen sokakta

iftardan önce gittim atik-valde semtine,
kaç def'a geçtiğim bu sokaklar, bugün yine,
sessizdiler. fakat ramazan mâneviyyeti
bir tatlı intizâra çevirmiş sükûneti;
semtin oruçlu halkı, süzülmüş benizliler,
sessizce çarşıdan dönüyorlar birer birer;
bakkalda bekleşen fıkarâ kızcağızları
az çok yakından sezdiriyor top ve iftarı.
meydanda kimse kalmadı artık bütün bütün;
bir top gürültüsüyle bu sâhilde bitti gün.
top gürleyip oruç bozulan lâhzadan beri,
bir nurlu neş'e kapladı kerpiçten evleri.
yârab nasıl ferahlı bu âlem, nasıl temiz!

tenhâ sokakta kaldım oruçsuz ve neş'esiz.
yurdun bu iftarından uzak kalmanın gamı
hadsiz yaşattı rûhuma bir gurbet akşamı.
bir tek düşünce oldu tesellî bu derdime;
az çok ferahladım ve dedim kendi kendime:
"onlardan ayrılış bana her an üzüntüdür;
madem ki böyle duygularım kaldı, çok şükür."
devamını gör...
m.akif arif nihat asya, sezai karakoç, ve daha bir çoğu gibi "büyük şair" den öte hakkında diyecek elle tutulur birşey bilmediğim büyük şair.
yani çok ilgisiziz. bir kaç meşhur şiirinden bir kaç mısra biliyorsak ne ala. o şairin hayatı, eserleri, o eserleri verdiği dönem hakkında hiçbirşey bilmeden hayata bakış açımıza göre ezbere, kalıplar üzerinden ya yüceltiriz ya tu kaka ederiz. yani aslında biz kuru yavan içi boş, sadece hamasi vatanına milletine şairine düşünürüne çok düşkün bir milletiz. bu da böyle bir özeleştirim olsun.
devamını gör...
şiir musikiden ayrı bir musikidir demiştir. bu dizeleri okuyunca hak vermemek elde değil şaire.

ömrün şu biten neş'vesi tam olsun erenler
son meclisi câm üstünde câm olsun erenler

şükranla vedâ ettiğimiz câm-ı fenaya
son pendimiz ahlâfa devam olsun erenler

dünyada bu iksir ile mes'ud olan ervâh
ukbâda sermest-i müdâm olsun erenler

caizse harâbât-ı ilahide de her şeb
yârân yine rindam-ı kirâm olsun erenler

tekrar mûlâki oluruz bezm-i ezelde
evvel giden ahbâba selâm olsun erenler
devamını gör...
duyduklarıma göre ömründe hiç camiye gitmemiş. bir bayram günü süleymaniye camisine gitmiş bunun üzerine etkilenip süleymaniye de bayram sabahı şiirini yazmış.
devamını gör...
eğitimi için gittiği paris siyasal bilimler okulu'nda fransız tarihçi albert sorel'den etkilenmiştir. hakimiyet-i milliye gazetesinde yazmıştır.pek bilinmez lozan görüşmelerinde de danışmanlık yapmıştır. ve bir dönem urfa valiliği...

nev yunanilik akımının iki isminden biridir. diğeri

(bkz: yakup kadri karaosmanoğlu)
devamını gör...
"sâde bir görüş" başlıklı denemesinı tüm şair ve yazar adayları okumalıdır.
--! spoiler !--

şiirin ve nesrin yazı mârifetinden başka bir mâhiyeti var, duymayanlar lisanda ne kadar üstâd olsalar duyuramazlar, düşünmeyenler satırları ne kadar hünerler, zevkle oysalar düşündüremezler; söyleyecek ıztırapları, şevkleri, emelleri, hasretleri olmayanlar, niçin şiir söyler? söyleyecek fikirleri olmayanlar, niçin yazı yazar?

--! spoiler !--
devamını gör...
neo klasisizm akımının edebiyatımızdaki tek temsilcisi. bu akımın etkisiyle osmanllı şiirini tekrar diriltmiş ve başarılı bir şekilde temsil etmiştir.

bir arda nev yunanilik akımına bağlanmış ama o konuda pek ısrar etmemiştir. sicilya kızları adlı şiirini bu akımın etkisiyle yazmıştır.
devamını gör...
"sana dün bir tepeden baktım aziz istanbul!
görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.
ömrüm oldukça gönül tahtına keyfince kurul!
sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer."

diyerek gönlümüzü fetheden şair. istanbulu görmeden aşık olmuştur.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.