yaşam bilgeliği üzerine aforizmalar

1 /
üniversitelerde ders olarak okutulmalı.

“Gerçekte vahşi ve korkunç bir hayvandan başka bir şey değildir insan. Biz, onu evcilleştirilmiş haliyle tanıyoruz ki uygarlık dediğimiz şey de budur. Bu yüzden de arada bir gerçek tabiatı ortaya çıkarsa dehşete kapılıyoruz.”

-Arthur Schopenhauer
Her tongaya düştüğünde üzeri çizilendir.

Mezarda yazılır.

Zamanın uyanık insanları ,olgunlaşan bir kişinin kendi tecrübelerinden bilgeliğe yürümesine musade etmez.
sosyal medyada çok sayıda gezen ucuz edebiyat bile olmayan bedava bile verilse alınmayacak, aforizmalara maruz kalmama yol açan aforizma türüdür. yaşamın anlamı zahmet edip kitap okuyarak çözülmeye değer bir uğraştır. bu tür aforizmalarla yaşam çözümlemeler beyin evrimini geriye götürür. oysa beyin organı yoruldukça gelişen bir organdır.
Seçkin diye adlandırılan toplum övemeyeceğimiz yada sevemeyeceğimiz insanları bize sunma zararının yanı sıra; doğamıza uygun, kendimiz gibi olmamıza da izin vermez; daha çok ötekilere uyum sağlama uğruna, büzülmeye ya da hatta kendimizi deforme etmeye zorlar.Düşünsel zenginlik taşıyan konuşmalar ya da düşünceler yanızca düşünsel zenginliği olan topluma aittirler. Sıradan toplumda bunlardan adeta nefret edilir; çünkü sıradan toplumun hoşuna gitmek için kesinlikle sığ ve bön olmak gereklidir. Bu yüzden böylesi toplumlarda kendi kendimizi ağır bir biçimde yadsıyarak, kendimizi ötekilere benzetmek için benliğimizin dörtte üçünden vazgeçmemiz gerekir.