yatır

yatır : ölmüş veliler ve mezarları hakkında kullanılır bir tâbir. halk, yatırlara büyük saygı gösterir. Allah
rızası için, o mahallerde, Allah için kurbanları keser, o yerin teberrük açısından ayrıcalığı olması
münasebetiyle, orada Allah'a bazı isteklerinin yerine gelmesi için dua eder. ancak şu acı gerçeği ifade
etmekte de yarar var: cehalet sebebiyle yatırlar ve türbeler çevresinde, islâm'ın esprisine yakışmayan pek
çok bid'at türünden davranışlar dikkat çekmektedir. halkın bu tür davranışlar konusunda, bilinçlendirilmesi,
kanaatimizce, bu tür sakatlıkları ortadan kaldıracaktır: mum yakma, çaput bağlama, taş yapıştırma vs. gibi
çok sayıdaki bu tür davranışlar, dikkatle incelendiğinde, kökeninin islam dışı dinlere dayandığı görülür. *
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.