zekat sıkça sorulanlar

1 /
• Hanefilerde zengin çocuk zekatla mükellef değildir. Şafilerde mükelleftir.
• Ticaret malının zekatı kendi cinsinden verilebilir.
• Altın ve gümüş dışındaki maden ve taşlardan oluşan ziynet eşyaları zekata tabii değildir.
• Bir şirket hissesi alındığında, eğer elde tutup kar payından yararlanmaya niyet edildiyse, yalnızca karından zekat verilir. Eğer al-sat yapmak amacıyla alınmışsa, ticaret malı gibi değerlendirilmelidir ve hisse değeri üzerinden zekat verilmesi gerekir.
• 5-10 yıllık kredi borçlarının tamamı zekattan matrahından düşülmez. Yalnızca o yıla denk gelen kısmı düşülür, çünkü zekat yıllık bir ibadettir.
• Bir kimseye borç olarak verilmiş olan para, daha sonra borçluya zekat niyetiyle bağışlanarak zekat verilmiş olmaz.
• Çek veya senetle zekat verilebilir.
• Damada, geline, kayınvalideye, kayınpedere, sütanne ve sütbabaya zekat verilebilir.
• Zekat, aracılarla veya doğrudan, bireylere verilmelidir. Cami, köprü, yol, okul vb. hizmetlere zekat verilemez. Burada aracı firmaların zekatı doğrudan bireylere ulaştırmaları; aydınlatma, büro masrafları vb. kalemlere harcamamaları gerekmektedir.
• Sağlık tedavisi yapan kuruluşlara zekat verilebilmesi için, bu kuruluşların, zekatı alırken tedavi edecekleri zekata uygun kimselerden vekalet almaları gerekmektedir.
* Vergi zekat yerine geçmez.