zeynel

1 /
-in -ın süsü şeklinde tercüme edilebilecek anlamsız bir kelimedir. türkler gibi sonradan müslüman olan milletler kulaklarına hoş gelen ama manası olmayan yahut isim olarak konulamayacak arapça bazı kelime öbeklerini isim olarak kullanmışlardır.