Zor edinilen alışkanlıklar

1 /
nefse, vücuda zor gelen, sürekli hâle gelmesi için disiplin gerektiren her şey. buna ister ruhani alışkanlıklar, ister dünyevi alışkanlıklar, ister bir hayvana yemek vermek, ister evin çöpünü çıkarmak olsun, hangi şekilde zor geliyor ve bunun üstesinden gelinmek noktasında bir adım atılıyor veya buna uğraşılıyorsa, hepsi bunun örnekleri arasındadır. yeter ki adanmışlık ve istenmesinin üzerine gidilsin.
Namaz. Başlayıp bıraktığımız, bırakıp başladığımız, bazen vakit bulamadığımızı söylediğimiz, bazın namaza layık hissetmediğimiz dönemler olmuştur. En azından bende olmuştu. Bir vakti kaçırıp uzaklaştığım çok olmuştur. Şükür aştık.