batın


--- alıntı ---
Sözlükte "gizli şey, bir şeyin içi" anlamına gelen "bâtın" kelimesi Kur'ân'da; Allah'ın ismi (Hadîd, 57/3) gizli olan (En'âm, 6/120) ve bir şeyin iç kısmı, görülmeyen (Lokmân, 31/20) anlamlarında kullanılmıştır. Çoğulu "bevâtın" ve "ebtıne"dır.

Allah'ın ismi olarak "bâtın"; gizli olan şeyleri ve sırları bilen, akıl ve uzuvlarla hakîkati idrâk edilemeyen demektir. Zâhir'in zıddıdır.
--- alıntı ---

*
devamını gör...
gövdenin, göğüs ve pelvis bölgeleri arasındaki kısmıdır. göğüsten, bir kas bölme teşkil eden diafragma ile ayrılmış olan batının, alt kısmında pelvis boşluğu ile devamlılığı vardır.
devamını gör...
daha çok vakıf, vasiyet ve miras hukukunda geçen ve soyun nesep bakımından derecelerini ifade eden bir terim.

arapça’da isim olarak “bir şeyin içi, iç boşluğu, karın; kabileden küçük aile gruplarının oluşturduğu topluluk (oba)” anlamlarına gelmektedir. diğer sâmî dillerde de yaklaşık aynı mânaları ifade eder. sözlük anlamında kur’an ve hadislerde geçen batın kelimesiyle aynı kökten olan bâtın ve bâtıniyye kelimeleri de islâm literatüründe bulunan iki önemli terimdir.

fıkıh terimi olarak vasiyet ve mirasla ilgili konular yanında genellikle bir kimsenin soy ve sülâlesi için vakıf kurması münasebetiyle geçen batın kelimesi, soyun nesep bakımından derecelerini ifade eder
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar