bayram

erkek ismidir.karizmatik değildir. başkalarına çok itici gelir, ama adı bayram olanlar isimlerini severler ama nedense isimleri ile müsamma olmaz mutsuzdurlar. çoğunlukla çocuk bayramda doğmuşsa koyulan isimdir. hacı bayram, bayram ali gibi versiyonlarıda vardır.
devamını gör...
sevinçtir, kavuşmaktır, hediyeleşmektir, hatırlamak-hatırlanmaktır, velhasılı kelam "güzeldir." dünyadaki bu kadar güzelse, kimbilir ahiretteki asıl "bayram" nasıl olacaktır?
devamını gör...
mehmet akif ersoy şiiri.

gelin de bayramı fatih'te seyredin, zira
hayale, hatıra sığmaz o herc ü merc-i safa,
kucakta gezdirilen bir karış çocuklardan
tutun da, ta dedemiz demlerinden arta kalan,
asırlar ölçüsü boy boy asali nesle kadar,
büyük küçük bütün efrad-i belde, hepsi de var!
adım başında kurulmuş beşik salıncaklar,
içinde darbuka, teflerle zilli şakşaklar,
biraz gidin; kocaman bir çadır... önünde bütün,
çoluk çocuk birer onluk verip de girmek için
nöbetle bekleşiyorlar; acep içinde ne var?
"caponya'dan gelen insan suratlı bir canavar!"
geçin: sırayla çadırlar, önünde her birinin.
diyor: "kuzum, girecek varsa durmasın girsin."
bağırmadan sesi bitmiş ayaklı bir ilan,
"alın gözüm buna derler..." sedası her yandan.
alettirikçilerin keyfi pek yolunda hele:
gelen yapışmada bir, mutlaka o saplı tele,
terazilerden adam eksik olmuyor; birisi
inince binmede artık onun da hemşerisi:
"hak okka çünki bu kantar... frenk icadı gıram
değil! diremleri dörtyüz, hesapta şaşmaz adam."
"muhallebim ne de kaymak!
"åžifalıdır macun!"
"simit mi istedin ağa!" "yokmuş onluğun, dursun."
o başta: kuşkunu kopmuş eğerli düldüller
bu başta: paldimi düşmüş semerli bülbüller
baloncular, hacıyatmazlar, fırıldaklar,
horoz şekerleri, civ civ öten oyuncaklar;
sağında atlıkarınca, solunda tahtırevan
önünde bir sürü çekçek, tepende çifte kolan
öbek öbek yere çökmüş kömür çeken develer...
ferag-ı bal ile birden geviş getirmedeler,
koşan, gezen, oturan, maniler düzüp çağıran.
davullu zurnalı "dans" eyliyen, coşup bağıran,
bu kainat-i sürurun içinde gezdikçe,
çocukların tarafındaydı en çok eğlence,
güzelce süslenerek dest-i naz-ı maderle,
birer çiçek gibi nevvar olan bebeklerle
gelirdi safha-i mevvac-i iyde başka hayat...
bütün sürur u setaretti gördüğüm harekat,
onar parayla biraz sallandırdılar... derken,
dururdu "yandı!" sadasıyle türküler birden,
- ayol, demin daha yanmıştı a! herif sen de,
- peki kızım, azıcık fazla sallarım ben de.
"deniz dalgasız olmaz
gönül sevdasız olmaz
yari güzel olanın
başı belasız olmaz!
haydindi mini mini maşallah
kavuşuruz inşallah..."
fakat bu levha-i handana karşı, pek yaşlı,
bir ihtiyar kadının koltuğunda gür kaşlı,
uzunca saçlı güzel bir kız ağlayıp duruyor.
gelen geçen "bu niçin ağlıyor?" deyip soruyor.
- yetim ayol... bana evlat belasıdır bu acı
çocuk değil mi, 'salıncak' diyor...
- salıncakçı!
kuzum, biraz da bu binsin... ne var sevabına say...
yetim sevindirenin ömrü çok olur...
- hay hay!
hemen o kız da salıncakçının mürüvvetine
katıldı ağlamıyan kızların setaretine.
devamını gör...
bayram çocukluğumuzda sevinç getirirdi. büyüdükçe, bayram hüzünle beraber gelir oldu. neden?

hüznümüzün sebebi öğrendiklerimiz mi, yoksa unuttuklarımız mı?
devamını gör...
bir ara neydi o yatıp kalkmalı bayram hesapları:
-yatcaz, kalkcaz, tekrar yatcaz, bi daha kalkacağız bayram olacak değil mi baba?
-evet oğlum

bir ara neydi o bayramlık elbiseleri kucakladığımız zamanlar. koca heyecanı küçücük yüreğine sığdıramayışlar; pencereden bayramın yolunu gözlemeler...

şimdi ise yalnızlığın koynuna sokuluyorum. yarın bayram ve benim yüzüme giyeceğim bir bayramlık maskem yok.
devamını gör...
dinsel açıdan ayrı bir öneme sahip olan ve bu nedenle inananlarca özel bir takım ayin ve ritüellerle kutlaâ­nan gün veya günler. hemen hemen tüm dinsel geleneklerde var olan bayâ­ramlar, ya önemli bir olay veya döneâ­min anısına ya da ürün, hasat, sağlık ve benzeri çeşitli şeyler için bir şükran ifaâ­desi olarak kutlanır.
devamını gör...
can bula cânânını
bayram o bayram ola
kul bula sultanını
bayram o bayram ola.

hüzn-ü keder def ola
dilde hicap ref ola
cümle günah af ola
bayram o bayram ola
.*

lütfi ya lütfü kerim
erişe rahmü-rahim
bermurad ede fehim
bayram o bayram ola.
*
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar