beyat

1. (Tematik)
bağŸlılık, itimat bildirmek anlamlarına gelir.

--- alıntı ---


Hz. Peygamber, kendini tasdik edenlerden sadakat yemini almışŸtır. Ancak bu aslında, Hz. Peygamber'in şŸahsına değŸil, onun aracılığŸıyla Allâh'adır. Kur'ân-ı Kerim'de, "Gerçekte sana bey'at edenler, Allâh'a bey'at etmişŸ olurlar" (Fetih, 48/10) buyurulmaktadır.

islâm tarihinde devlet başŸkanının tayin veya tespit yollarından biri bey'at usulü olup, bir bakıma günümüzdeki seçim sistemini karşŸılamaktadır. Tarihi uygulaması bakımından bey'at, seçme ehliyetine sahip kişŸilerin, seçilme ehliyetini haiz bir kimseyi seçip ona sadakatlerini bildirmeleri şŸeklinde yapılır. BilindiğŸi gibi Hz. Peygamber bir halife tayin etmeden vefat etmişŸtir. Hz. Peygamber'in vefatından sonra Ashap, Benî Saide denilen yerde toplanarak devlet başŸkanlığŸı konusunda görüşŸmüşŸler ve Hz. Ömer'in teklifi ile Hz. Ebû Bekir'e bey'at etmişŸlerdir.
--- alıntı ---

*
devamını gör...
2. (Tematik)
bağlılık, itimat bildirmek anlamlarına gelir.

--- alıntı ---


Hz. Peygamber, kendini tasdik edenlerden sadakat yemini almıştır. Ancak bu aslında, Hz. Peygamber'in şahsına değil, onun aracılığıyla Allâh'adır. Kur'ân-ı Kerim'de, "Gerçekte sana bey'at edenler, Allâh'a bey'at etmiş olurlar" (Fetih, 48/10) buyurulmaktadır.

İslâm tarihinde devlet başkanının tayin veya tespit yollarından biri bey'at usulü olup, bir bakıma günümüzdeki seçim sistemini karşılamaktadır. Tarihi uygulaması bakımından bey'at, seçme ehliyetine sahip kişilerin, seçilme ehliyetini haiz bir kimseyi seçip ona sadakatlerini bildirmeleri şeklinde yapılır. Bilindiği gibi Hz. Peygamber bir halife tayin etmeden vefat etmiştir. Hz. Peygamber'in vefatından sonra Ashap, Benî Saide denilen yerde toplanarak devlet başkanlığı konusunda görüşmüşler ve Hz. Ömer'in teklifi ile Hz. Ebû Bekir'e bey'at etmişlerdir.
--- alıntı ---

*
devamını gör...
7. (Tematik)
bey'at: arapça, "satmak" anlamına gelen "bey" den türemiştir. mürşid'den el almak, ona söz vermek.
seninle bey'atleşenler, gerçekte Allah'la bey'atleşmiştir. (feth/ 10) âyeti, rıdvan ağacı altında sahabe-i
kiram'ın peygamber efendimiz (s)'e, ölene kadar uyup düşmanla savaşacaklarına dair söz vermeleri. bey'at
kelimesi, tasavvufa ıstılah olarak geçerek, mürşidden el almak anlamında kullanılmıştır. mürşid'in eli, elden
ele hz. peygamber efendimiz (s)'e kadar ulaşır. bey'at, çeşitli tarikatlara göre şeklî bir takım farklılıklar
arzeder. *
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar