bilgi kuramı

1. [fel.] [kütp.] [topb.] [yönb.] bilenle bilinen arasındaki ilişkileri; bilgiyle ilgili olarak, ne olduğu, nasıl elde edildiği, geçerliği, kapsamı, türleri ve kişisel görüş, inanç, gerçek ile ayrımı gibi konuların işlendiği felsefe dalı, bilginin felsefesi.

2. [tar.] belirli dönemler ve olaylar için yorumlama sürecini başlatmaya yarayan tarih felsefesi ile ilgili bilgi alanı.

(alm. epistemologie, f, erkenntnistheorie, f; fr. épistémologie, f, théorie de la connaissance, f, gnoséologie, f; ing. theory of knowledge, epistemology; esk. marifet nazariyesi)

*
devamını gör...
bilginin ne olduğunu inceler, bu bilme biçimlerini ele alır. bilginin kaynağını araştıran disiplindir. felsefe bölümlerinde bilim tarihi anabilim dalınının alt dalı olarak okutulur. bilgi kuramının kapsadığı akımlar:
usçuluk, deneycilik, eleştiricilik, sezgicilik bilginin kaynağı ve gerçekliğini inceler.
idealizm, kpnseptüalizm ve nominalizm gibi kuramlarda bilginin ele alınışıyla ilgilidir. aslında arka planda varlığa bağlanıyor.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar