bilimsel devrim

[topb.] bilim alanında, yalnız bilimsel bilginin nicelik ve niteliğinde değil, bilim adamlarının nesneleri algılayışlarında, araştırma konularıyla ilgili seçimlerinde, bilimsellikle ilgili temel ölçütlerinde ve geçmiş bilgi birikimini yorumlayışlarında da köklü ayrımlar getiren değişim.

(alm. wissenschaftliche revolution; fr. révolution scientifique, f; ing. scientific revolution)

*
devamını gör...
2. (Tematik)
bilimsel devrim modern bilimin temelini oluşturmuş, bilim tarihinin erken çağdaş döneminden beridir süregelen matematik, fizik, gökbilim, biyoloji, tıp ve kimya dallarında yaşanan düşünce ve doktrin devrimleridir.[1] rönesans döneminde avrupa'da filizlenen dönüşüm bugün de devam etmektedir. nicolaus copernicus'un 1543'te yayımlanan de revolutionibus orbium coelestium adlı yapıtı ile andreas vesalius tarafından yazılan de humani corporis fabrica bilimsel devrimin başlangıç noktası olarak kabul edilmektedir.
https://tr.wikipedia.org/wi...
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar