bilinçaltı

(tr. ruhbilim) altbilinç teriminin anlamdaşŸı... gerçekte bilinç süreçleri olmadıklari halde bilinç süreçleri üstünde etkisi bulunan ruhsal süreçler'i dilegetiren altbilinç ya da bilinçaltı deyimi, diyalektik felsefeyle idealist felsefeler açısından başŸka anlamlar taşŸıdığŸı gibi çeşŸitli yerli ve yabancı sözlüklerde çeşŸitli tanımlarla açıklanmaktadır.
devamını gör...
şimdiye kadar tanık olduğum en sadık koruyucu. izlerini gördükçe hayranlığım artıyor. bütün varlığı insanın bilinçaltına yerleştirdiği sistemi koruma ve devamını sürdürmek üzerine çalışıyor. çeşitli stratejiler üretiyor ustalıkla. öyle derinden ve sistemli bir şekilde yapıyor ki insanın kendisi bile farkedemiyor bu stratejileri. siz yerine yenisi koymayı tercih edene kadar da tam bir bağlılıkla komut neyse onu uygulamaya devam ediyor.
varlığı insanı çok özel ve güçlü hissettiriyor. meleklerden biri de bilinçaltı olabilir mi diye sormadan edemiyorum.
devamını gör...
18. yüzyılın sonlarına kadar insan eylemlerinin sebeplerinin bilinçli olduğu düşünülüyordu. o tarihlere kadar insan psikolojisi de bilinç üzerinden inceleniyordu ve davranışların bilinçaltı belirleyicileri hakkında çok az düşünce söz konusuydu (schultz, 2007, s. 567).

ancak bilinçdışından açıkca söz etmese de franz anton messener (1734-1815) insan bedenindeki manyetizmanın bozulmasının ruhsal ve bedensel hastalıklara yol açabileceğini savunmuştur. ingiliz hekim james braid (1795-1860) ise bunun manyetizma olarak değil de hipnotizma olarak tanımlanmasını daha uygun bulmuştur. daha sonra sigmund freud'un yanında staj yaptığı nörolog jean martin charcot (1835-1883) ise hipnoz yöntemini kullandığı hastalarından gözlemleri sonucunda birbirinin varlığından habersiz iki bilinç durumundan bahsetmiştir (güleç, 2006, s. 26-27).

freud, charcot ile staj yaptığı zamanlarda histeri hastalarının yaşam öykülerini incelediğinde ise semptomların aslında bilinçli olarak farkedilmeyen arzuların kılık değiştirerek dışa vurumları olduğunu farketmiştir. bu gözlemlerinden yola çıkarak 1895 yılında psikanaliz kuramının en merkezi kavramı olan bilinçaltının varlığını sezmiş ve tanımlamaya çalışmıştır.

“bilinçlilik her şeyden önce, en doğrudan ve en kesin algılamaya dayanan tümüyle tanımlayıcı bir deyimdir. deneyimler bize bir ruhsal unsurun, örneğin bir fikrin, genellikle sürekli olarak bilinçli olmadığını göstermektedir. tam tersine, bir bilinçlilik durumu karakteristik olarak geçicidir; şu anda bilinçli olan bir fikir, bir sonraki anda artık olmayacaktır ve kolaylıkla sağlanabilecek olan koşullarda yeniden bilinçli hale gelebilir. aradaki zamanda bu fikre ne olduğunu bilmiyoruz. bu süre içinde örtük hale geçtiğini söyleyebiliriz, bunu söylerken de onun her an yeniden bilinçli olma yeteneği taşıdığını belirtmiş oluruz. bu fikrin bilinçdışı olduğunu söylediğimizde ise tam bir tanımlama yapmış oluruz.” (freud, 2008, s. 75-76)*

bilinçaltının etkilerinin nevrotik, dil sürçmeleri, rüyalar, espriler gibi birçok yolla ortaya çıktığını ifade etmiştir. freud'u bilinçaltını keşfeden biri olarak nitelendirmek yanlış olabilir. ancak freud'un bilinçaltının varlığına dair varsayımlarının, psikanaliz tarihinde önemli bir yeri olduğunu görmek mümkündür (güleç, 2006, s. 28-30).
devamını gör...
freud'un getirdiği, litaratüre kattığı en önemli kavramlardan biridir. farkında olmadığımız duygu, düşünce, arzu, istek, dürtülerin depolandığı yerdir. büyük ve derin bir hazinedir. deneysel ölçülebilirliği yok denecek düzeydedir.
devamını gör...
öyle bir sürçer ki bazen. ya sen ne kadar doğru sürçtün helal olsun demekten kendini alamazsın.rezil eder insanı yahu.
devamını gör...
buz dağının görünmeyen yüzü olarak tasvir edilen, beyinde kayıt merkezi olarak işlev gören merkezi ifade etmek için kullanılan bir kavram. kişi için önemli olan ama o an gerekli olmayan bütün görüntü, ses vb. birçok şey kayıt olur. kişinin istemli hareket, düşünüş, konuşma gibi bilinç içeren birçok davranışına etkide bulunur. kişinin karakterinin oluşmasında da önemli bir etkiye sahiptir.
devamını gör...
bilinçaltı diye bir şey yoktur. bilinç dışı vardır.*
bir açıklaması vardı 'ne olmuş bilinçaltı desek sankiiiiii' sorusunun. ben hatırlamıyorum tabi. her seferinde tekrarlanan azarı iyi biliyorum ama. bilinçaltı diye bir şey yok. bilinç dışı var bilinç dışıııııııııııı
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar