bir başka din tasavvuf

cemre demirel'in mayıs 2017'de düşün yayıncılık'tan çıkan kitabı.

--- alıntı ---

söze, ‘bu kitabı Allah indirdi’ diye başlasam ne tepki verirdiniz? sanırım büyük çoğunluğunuz benim akli melekelerini yitirmiş birisi olduğumu, yahut meşhur olmak isteyen bir şarlatan olduğumu düşünürdünüz. peki size bulunduğumuz coğrafyada hem dini anlamda aynı kimliği paylaştığımız, hem de bıraktıkları geleneği ve öğretiyi asırlardır din sandığımız bir kısım hocaların, şeyhlerin ve kanaat önderlerinin bu iddiada olduklarını söylesem? onlar için de aynı tepkiyi verir miydiniz, yoksa kutsallıkları sizin için bakî mi kalırdı? bu kitap; islam kisvesi altında Allah’tan vahiy aldığını iddia edenlere, Allah’ı herhangi bir varlıkla eş tutan panteist ve spiritüalistlere, maneviyatı öne çıkarmaya çalışayım derken insan için yaratılan nimetleri aşağılayanlara, modern putperestlere, gizliden Allah olma iddiası taşıyan ve bu iddia ile çoğunluğu peşinden sürükleyen hocalara, o hocaların peşinden giderken aklını kullanma zahmetinde bulunmayan kalabalıklara, keşif ve ilham adı altında vahiy aldığını iddia edenlere, hakikati gizlemek için tüm gücüyle uğraşanlara, gerçeği bilip susanlara, önyargılarından kurtulamayanlara, Allah’a dinini öğretmeye ve Allah’tan rol çalmaya çalışanlara, yani şirkin her türlü misyonunu üstlenmiş olanlara putlarını kırma, islam’a dönme ve aklını kullanma çağrısıdır. zira kur’an bizleri apaçık bir şekilde aklımızı kullanmaya çağırır: ‘yeryüzünde debelenenlerin Allah katında en kötüsü, akıllarını işletmeyen sağır-dilsizlerdir.’ (8/22)

--- alıntı ---

kitapyurdu buradan

ücretsiz pdf buradan
devamını gör...
şimdi cemre bey'e söylemek istediğim şudur ki eğer ben bugünkü "tasavvuf"a "gerçek tasavvuf bu değil" desem gayet haklı gerekçelerim olacaktır. ciddi ciddi, tasavvuf dediğimiz olay, bugünkü "şeyhler panteonu" haline gelmeden önce islam'ın özellikle ilk dönemlerinde bu kadar hızlı yayılabilmesini sağlamış yegane faktördür. bunu unutmamak lazım. tekrar etmekte fayda var, harfiyen organize bir islam anlayışının arap coğrafyaları haricinde tutunabilme ihtimali sıfıra yakınsaktı. hatta mağrib coğrafyalarında bile tutmadığını görüyoruz. neyse, işte bu.

o yüzden, terimleri hakkaniyetli kullanmalıyız "şimdi millet tasavvuf diyince benim ne demek istediğimi anlıyor" demek yerine...
devamını gör...
teo sophia'yı arapçalaştırınca tasavvuf oluyor amma islamileştiremiyorsun çünkü beşeri ...
teo sophia (tasavvuf) bir virüstür. kendi başına hayatını sürdüremez. çoğalmak için başka bir organizmaya ihtiyaç duyar.
o organizma içerisinde çoğalırlar ve organizmayı da hasta ederler.
tasavvuf çoğalabilmek için mevcut bulunduğu coğrafyanın kültürüne ve dinine ihtiyaç duyar. onların kelime ve kavramlarının içini boşaltıp kendi felsefesini (felsefeye düşman olarak) yerleştirir. islam'ın "irfan" kavramını çok iyi istismar etmiştir. nirvana yerine islam coğrafyasında "fena fillah" kullanır vs
siz siz olun dininizi iyi öğrenin
hristiyan ve yahudiler neden sapıtmış.
devamını gör...
tasavvufun islamın özü ve başı olduğunu anlamayanların onu din olarak addetmesi ile birlikte islamdan ayrıştırılmaya çalışılan manevi tarafı.
devamını gör...
tasavvuf islam'ın başı diyorlar.,
peygamber (sav) ağzından bir kere bile tasavvuf kelimesi çıkmıyor.
yoksa resul-u ekrem dinin tamamını tebliğ etmeden mi ahirete irtihal etti.
devamını gör...
kavramlar sonradan oluşmuş birşeydir.
ilimlerin genişlemesi insanları bir şeyi tanımlamada kavram kullanmaya itmiştir. kelime bazında düşünmek redüksiyonist bir bakış açısıyla konuya yaklaşmak demektir ki bu doğru bir metod değildir. tasavvuf tarih içinde önceleri züht olarak anılmış tabiin döneminde dini tavrı telakkiye sahip olanlara daha dogrusu dünya hayatına daha fazla yüz çevirmiş kişilerce kullanılmaktaydı. zaman içerisinde ise tasavvuf ismini aldı. ha hz. peygamber sav dönemine gidilecek olursa ise olaya kavramsal açıdan yaklaşmadığımızda zaten o'nun hayatı herkese örnek tasavvufane bir hayattır.
konu çok uzundur. önce kavram dahilinde açıklamak ve kavramın gerçek anlamını oturtturmak daha doğru olacaktır.
bir kavramı iyi bilmek için tarihine gidilmelidir.
devamını gör...
kafası basmayanların uydurduğu iftira. genellikle zeka seviyesi düşük olanlar tasavvufun hakikat anlayışını kavrayamıyor haliyle inkar ediyor. kelimeleri olduğu gibi anlayıp Allah ın eli var Allah ın baldırı var diyen tipler de var bunun olamayacağını kavrayıp bunları kabul etmeyen ama daha ötesini düşünemediği için Allah ın birliğini inkar edenler de var. sonra çıkıp nirvana falan diye saçmalıyor.

nirvana olması için karma olması lazım reenkarnasyon olması lazım önemli hangi tasavvuf akımı böyle bir şeyi kabul ediyor da sallıyorsun? budizm yaşamdan sonra bir ödül kabul etmez hangi tasavvuf ahireti inkar ediyor?

birşey hakkında konuşacaksanız önce ne olduğunu öğrenin. gazali felsefecileri etkisiz kılmak için önce oturdu tüm felsefe akımlarını öğrendi sonra eleştirisini yazdı. felsefi akımlara bu kadar karşı olan bir şahıs bile tasavvufu benimsemiş.

senin internet köşelerinden getirdigin bilgi kırıntıları ile kolayca din dışı sayılabileceğini mi sanıyorsun?

bakıyorsun tasavvuf küfür diyen adam Allah ın geleceği bilemeyeceğini iddia ediyor. bu adamın kapasitesi belli işte tasavvufu istese de anlayamaz zaten.
devamını gör...
tasavvufu savunan bireyler aşağıdaki kitaplardan kaçını okudu ?
bırak okumayı adını duydular mı acaba ?
fütuhat-ı mekkiye
füsusu'l hikem
divan-ı kebir
lübb-ül lüb
devamını gör...
bak, birşeyi anlayabilmek için onun metodolijisiyle okumalısın. ama metodolojisi ile okumayacaksan da en azından tarihi bilmelisin. toptan redcilik sığlığa götürür insanı.
devamını gör...
peygamber cinleri görmüyor , ama şeyhler görüyor.

(bkz: cin suresi)

peygamber ve arkadaşları kabrin altını göremiyor ama velayete yeni ayak basan bir derviş görebiliyor.

peygamber insanın içinden geçeni bilemiyor ama şeyh biliyor.

sallayın gitsin.

tasavvufçular keşke bize şeyhlerinin mesleğini söyleseler.

acaba tarikat şeyhleri geçimlerini nasıl sağlıyorlar?
devamını gör...
mevlanayı çok yanlış anlamış bir insanın kitabı. hani bir söz vardır ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye. bir mesneviyi yazan insanın hayatına bakalım, bir de mesneviyi eleştiren insanların hayatlarına. işte o zaman kimin hangi dini yaşadığını anlarız.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar