borç

para, hizmet ya da mal karşŸılığŸında verileceğŸi taahhüt edilen mal, hizmet ya da para.

bu borç, öyle bir illettir ki kardeşŸi kardeşŸe, evladı anneye babaya, arkadaşŸı arkadaşŸa kırdırır. morali bozar, hayatı mahveder. yiğŸidin kamçısı olduğŸu iddiasıyla insanlar kandırılıp borçlandırılmaya çalışŸılır ama kamçının iyi birşŸey olduğŸu nerede görülmüşŸtür ki?

devamını gör...
adamın birisi parasına demiş ki paracım * "seni vereyim de mi kötü olayım? vermeyeyim de mi kötü olayım?" para da demişki "verme de kötü ol" yani borç olayı öyle lanet birşey versen de kötüsün vermesen de.
devamını gör...

--- alıntı ---
Kişilerin birbirlerine karşı bir şey yapmak veya vermekle yükümlü kılan hukukî ilişki veya bu ilişkinin doğurduğu yükümlülük anlamında kullanılan hukuk terimidir. Borç tabiri, hukuk dilinde üç ayrı anlamda kullanılmaktadır:

En geniş anlamıyla borç, bir şahsın diğerine karşı, bir şeyi yapmak veya yapmamak yükümlülüğünü ifade eden hukukî ilişkidir. Daha dar manada borç, alacaklının borçludan istemeye yetkili olduğu, borçlunun da yerine getirmek zorunda bulunduğu bir tek edimi içine alan hukukî ilişkiyi ifade etmektedir. Üçüncü ve en dar manasıyla borç, yalnızca para mükellefiyetini ifade eder. Türkçe'de borç kelimesi daha çok bu anlamda kullanılmaktadır.

Borcun unsurları; borcun tarafları, konusu ve sebebi olmak üzere üç kısımdan oluşur.

Borcun tarafları, edimi yerine getirmekle yükümlü olan borçlu ile kendisine karşı bir edimde bulunulacak olan alacaklıdır. İki taraflı akitlerde borcun tarafları birbirlerine karşı hem alacaklı hem de borçludur. Taraflar tek kişi olabileceği gibi ortak borçlarda görüldüğü üzere birden fazla da olabilir.

Borcun konusu; borç ilişkisine dayanarak alacaklının borçludan talebe yetkili olduğu, borçlunun da yerine getirmek zorunda bulunduğu fiile, başka bir ifade ile edime, borcun konusu denir. Borcun konusu, para veya misli eşya borcunun ödenmesi şeklinde deyn edimi veya belirli bir malın teslimi şeklinde ayn edimi yahut da bir işin yapılması şeklinde iş edimi gibi olumlu olabileceği gibi belli bir işi yapmaktan kaçınma şeklinde olumsuz da olabilir.

Borcun sebebi ise, borcu doğuran hadiseden ibarettir ki buna borcun kaynağı da denmektedir. Bunlar da, tek taraflı hukukî işlem, akit, haksız kazanç, haksız fiil ve kanun şeklinde sıralanabilir.
--- alıntı ---

*
devamını gör...
önceleri eş, dost, arkadaş, akraba arasında sözkonusu olan, şimdilerde ise özellikle borçtan dolayı bozulan ilişkilerden sonra tefeci, bankacı, kullanıcı ilişkisine konu olan varlığı karşıtını da doğuran vazgeçilmez ve bitmez olgu. borç varsa alacak da vardır.
devamını gör...
bir kişi veya kuruluşun, bir diğerine karşı, genellikle daha önce alınmış belirli bir paranın, ana para, faiz ve öteki ödentilerle beraber geri verilmesi şeklinde yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülüktür. tarafların anlaşma şekline göre, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi veya karşılığında bir hizmetin görülmesi şeklinde olabilir.

devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar