budizm

tanrısız bir dindir, buddha bir insanı değŸil bir ideali temsil eder, hocası olmadan aydınlanan herkes budistleri için bir buddha'dır. bu kişŸi budizm kavramından habersiz bile olabilir.
devamını gör...
doğrudan tanrı ve ahiret inancına sahip olmayan dinleşmiş felsefe. reenkarnasyon inançları vardır. özürlü doğanlar önceki yaşamında kötülük yapanlardır. bu tip öğelere sahip olmasına karşın hümanist bir din olduğu kabul edilir. bu nedenle başta abd olmak üzere batıda elit kesim arasında yaygınlaşmıştır. budizm de temel amaç kişinin ruhani gelişimidir. normalde budizm milli bir dindi fakat modern dünyada reformist mezheplerin neşet etmesi ile batı ülkelerinde beyaz adam arasında yayılmaya başladı. ilginçtir ki batıdan gelen gene beyaz adam budizm ve budizm benzeri(şintoizm gibi) inançlara sahip ülkeleri azımsanmayacak ölçüde hıristiyanlaştırdı. yani hıristiyanlarla karşılıklı birbirlerine din ihrac etmekteler.yalnız amerika da hakikaten enteresan bir biçimde yüzde 150 liler nispetinde bir hızla yayılmakta imiş. bu durum müslümanların uluslararası nitelikli, bilinçli mübelliğ teşkilatları olması gerekliliğini ortaya koymakta.
devamını gör...
o' tizm gibi bir şey. nedense insan saçmalamaktan zevk alır. oysa tanrı sizden uslu bir insan olmanızı değil onun adına profesyonelce topa girmenizi istiyor...
devamını gör...
13.
bugün dünya üzerinde yaklaşık 500 milyon takipçisi bulunan din ya da öğretiler topluluğu. ilk önce hindistan'da ortaya çıkmış, daha sonra zaman içinde güney, güneydoğu ve doğu asya'da (sri lanka, moğolistan, kore, japonya, tibet, çin, tayland ve nepal gibi ülkelerde) yayılmıştır.

farklı bakış açılarına göre din veya felsefe olarak tanımlanan budizmin hedefi, hayattaki acı, ızdırap ve tatminsizliğin kaynaklarını açıklamak, ve bunları gidermenin yollarını göstermektir. budizm'de öğretilerin ana çatısını, meditasyon gibi içe bakış yöntemleri, reankarnasyon denilen doğum ölüm döngüsünün tekrarı ve karma denilen neden-sonuç zinciri gibi kavramlar oluşturmaktadır.

devamını gör...
14.
"bütün mutsuz olanlar, yalnız kendi mutlulukları peşinde koşanlardır.
bütün mutlu olanlar ise başkalarının mutlu olması için çalışanlardır."
gibi bir sözü barındıran felsefik din!
devamını gör...
din olduğuna inanmadığım şey.din ibranice hukuktur, budizmin hukuk namına hiçbirşeyi yktur.tanrı inancı bile yoktur.sadece ruhsal gelişimi ele alan bir inançtır.hatta mistik bir ekol de diyebiliriz.ama böyle dersek, müslüman budist mistik ekollerini kullanabiir mi gibi sorular da meydana çıkar.kanaatimce hinduizmin inançları çıkartılmış, sadece mistizmi alınmış hali diyebiliriz.ama bu tanımda yeterli gelmez zira hinduizmde bulunmayan birçok mistik uygulama da mevcut.
devamını gör...
6 temel pabucu üzerine kurulmuş felsefi yapılar bütünüdür budizm.

1) geçicilik : aslında adından hareket edilirse, yanlış anlaşılabilecek bir ilke. budizm'de geçicilik, bir zaman aralığını işgal edememek demektir. yani aslen, sürekli bir madde yoktur. bu entryi okuyan kişi ile başlığı tıklayan kişi aynı değildir, her varlık bulunduğu ana aittir. devamlılık, her varlığın bir önceki varlığın sonucu oluşu ile sağlanır. bu "doktrin", heraklit'in "şey"lerine benzer; budizmde şeyler "dharma" adını alırlar.

2) göreli varlık ve kendi mayanın olmaması : hiç bir şeyin, kendine ait bir özü, mayası,doğası ve karakteri olamaz. evrenden izole olmuş şeyler "shunya" dır; yani boşluk. "dharma" ların doğası ve varlığı, tamamıyla ilişkide bulunduğu diğer varlıklara bağlıdır; onlara göredir. herşeyden bağımsız var olabilecek tek "kavram" nirvana'dır. bağımlı varlıklar, bizler, bağımsız varlıkları anlayamazlar. bu konuya en çok kafa yoran adamlardan biri de immanuel kant olmuştur.

shunyata yani boşluk olma kavramını açarsak; ki biraz zordur bunu kavramak, hiçlik demek değildir. boşluk demek, ne var olmak, ne var olmamak, ve hem var olup hem var olmamak, ne de ne var olup ne de var olmamanın tersini yaşamamak demektir. genelde, bizim zihnimizde bu kavramlar arasında bir aralık yoktur.
kısaca şöyle tanımlanabilir boşluk; tüm ilişkili var oluşları ortadan kaldırdığımızda kalandır.
yani onun ne demek olduğunu asla bilemeyeceğiz, çünkü varlığımız diğer varlıklara bağıntılı bir anlık görüntüdür netice i kelam itibarı ile.

3) benliksizlik : budizmde tıpkı bir öz ve bir madde olmadığı gibi, bir benlik de yoktur.bizim benlik olarak adlandırdığımı şey, bir "şey" ler kümesinden başka bir kavram değildir.

nedir bu halitalar ? bakalım neymiş :

i - vücut, veya kabuk.
ii - hisler
iii - fikirler
iv - zanlar,intibalar
v - anlık bilinç.

ki bu sayılanların hiçbirinin kalıcı olmadığını görmekteyiz.

4) tanrısızlık : tüm yukarıdaki kabullerden hareketle, sürekli var olan ve kendi mayasına sahip bir varlık, bir brahman yani tanrı olamaz. bundan ötürü de, nirvana, benliğin, mayanın ya da tanrının gerçeğini kavramak olarak tanımlanamaz.

5) bağlantılı oluşum : her şeyin bir sebebi vardır, bütün şeyler sonludur, her an yeni bir şeydir, her sebep de bir şeydir, dolayısı ile sebep de sonludur.

nirvana , bu kriterden ötürü, son sebebin ortadan kalkması değil; tüm sebep - sonuç zincirinin ortadan kalkması ile açıklanabilir.

6) karma : budist karma, bildiğimiz hinduist karma inancından farklıdır. yani, mevcut reenkarnasyon da, göreceli varlık ve sebep sonuç ilişkilerinin bir parçasıdır.

şimdi biraz irdelemelere göz atalım :

eğer bir benlik yok ise nirvana'ya ulaşacak olan kimdir, ya da nedir?
ben sürekli bir varlık değilsem, nirvana'ya ulaşacak görüntümden bana ne?
gene eğer biz sürekli varlıklar değilsek, karma'nın anlamı ne? bizim hata ya da doğrularımızın ceremesini neden alakasız anlık görüntüle çekiyor? cezalandırılan ya da ödüllendirilen kim oluyor? neden başkası değil de ben, geçmişte var olmuş bir varlığın yaptıklarının sonuçlarını yaşıyorum?

bu tipteki sorular, buddha'yı rahatsız ermiş olmalı ki; kuramsallığı reddetmiştir.

tüm bu tartışmaların bir sonucu da, "töz" kavramı , sebep - sonuç zinciri ile açıklanabilir mi?" sorusunun cevabı olmuştur. cevap olumsuzdur; zira, madde kütlesel bir varlık oluşundan ötürü, benliğe sahip şeyler arasına sıkışıp kalacaktı, dolayısı ile vücut da bir mayaya sahip olacaktı.ki bu bir çıkmaz sokaktır budizm için.

budizm bu konuda "geçici ve şartlı varoluş"u tanımlayıp konuyu by-pass etmiştir.
devamını gör...
bir dönem türklerin inanç kaynağı olmuştur. (367-557) tarihleri arasında ve devam eden tarihlerde yer yer türk uygarlıkları, budizmin etkisine girmiştir. çinle bitmeyen savaş-ittifak münasebetleri içinde maniheizm'den önce budizm' girenler olmuştur. bir kısmı ise gök tanrı ve ateşe tapmaya devam etmiştir.
devamını gör...
buda diye bir adamın hindistan da yaymaya başladığı inanç.en çok kabul gördüğü topraklar çin topraklarıdır.bir ara avrupa ya kadar gelen bu inanç hazreti isa nın getirdiği hak din karşısında dayanamamış ve asya içlerinde varolabilmişti. islamiyetten itibaren ise orta asya,hindistan,endonezya da ki yaygınlığınıda kaybeden bu inanç çin ve uzak doğu taraflarında sıkışmıştır.buna rağmen insanların büyük bir oranı bu öğretiye inanmakta ve hayatının merkezine koymaktadır.


--- alıntı ---
Budizm 'de inancın temeli “ Buda 'ya sığınırım, Dhamma 'ya (dine,doktrine) sığınırım, Sangha 'ya sığınırım (Rahipler Cemaati,dünyanın en eski bekar rahipler topluluğu)” cümlesi oluşturur.Bunlardan birini inkar eden kişi budist sayılmaz ve Budizm 'e girmek için yukarıdaki cümleyi söylemek gerekir. Sangha 'ya giren rahip ve rahibeler evlenemezler.
--- alıntı ---

budizm de pali kanon denilen bir kutsal kitap vardır bu kitapta buda nın sözleri var olduğuna inanılır.
budizm de küçük araba ve büyük araba diye iki meshep vardır.küçük araba olaya kişisel,büyük araba ise toplumsal açıdan bakar.

buda nın öğretisinin zamanında hindistan a gelen bir peygamberin Allah katından getirdiği vahiylerin zamanla çarpıtılarak bu hale getirme olasığıda vardır.


--- alıntı ---
Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara (Allah’ın emirlerini) iyice açıklasın. Allah, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. ibrahim.4
--- alıntı ---
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar