bulgaristan türkleri

bulgaristan, bağŸımsızlığŸını ilan ettiğŸinden beri bulgaristan' da yaşŸayan türkler, inançlarını özgürce yaşŸamakta güçlük çektiler. özellikle komunizm rejiminden sonra dinsizleşŸtirilmeye maruz kaldılar. örneğŸin sofya'da sadece 15. asırda yaşŸamışŸ kadı seyfullah efendinin yaptırdığŸı cami var ve ibadetlerini ancak burada yerine getirebiliyorlar. soyfa'da yeni cami yapımına, aşŸırı milliyetçi ataka partisi başŸta olmak üzere birçok kesim karşŸı çıkıyor. mazeret olarak da bulgar başŸkentini islam şŸehrine benzeyeceğŸini öne sürüyorlar. din ve vicdan hürriyetini kısıtlayarak, insanları piskolojik olarak baskı altında tutmaya çalışŸıyor. buna benzer tutumlarla bulgaristan, ab' ye girmişŸ bir ülke olarak anayasasında "her vatandaşŸa istediğŸi dine inanma ve yaşŸama hakkı tanınması" hükmünü resmen hiçe sayıyor.
devamını gör...
bulgaristan, bağımsızlığını ilan ettiğinden beri bulgaristan' da yaşayan türkler, inançlarını özgürce yaşamakta güçlük çektiler. özellikle komunizm rejiminden sonra dinsizleştirilmeye maruz kaldılar. örneğin sofya'da sadece 15. asırda yaşamış kadı seyfullah efendinin yaptırdığı cami var ve ibadetlerini ancak burada yerine getirebiliyorlar. soyfa'da yeni cami yapımına, aşırı milliyetçi ataka partisi başta olmak üzere birçok kesim karşı çıkıyor. mazeret olarak da bulgar başkentini islam şehrine benzeyeceğini öne sürüyorlar. din ve vicdan hürriyetini kısıtlayarak, insanları piskolojik olarak baskı altında tutmaya çalışıyor. buna benzer tutumlarla bulgaristan, ab' ye girmiş bir ülke olarak anayasasında "her vatandaşa istediği dine inanma ve yaşama hakkı tanınması" hükmünü resmen hiçe sayıyor.
devamını gör...
1878'den günümüze kadar türkiye'ye göç eden, türk soylu, türk dilli insanlardır. bugün türkiye'de 5 ila 8 milyon arası insanın bulgaristan göçmeni veya bulgaristan göçmenlerinin torunu olduğu sanılmaktadır.

bulgaristan türkleri çoğunlukla anadolu'dan iskan edilen türkmenlerin, karadeniz üzerinden bölgeye gelen kıpçak, peçenek ve moğol unsurlarla karışması sonucu oluşmuş bir toplumdur. bu karışımda türkmenlerin sayıca ezici üstünlüğü olduğundan, bulgaristan türkleri oğuz/türkmen bir toplulukturlar.
devamını gör...
bu gün 32 yıl önce yaşanılan acının yıl dönümü.

-bulgaristan da kominist rejim 1984 te müslümanları ve türkleri (bu ikisi bütün dünya tarafından aynı olarak kabul edilir) din dil örf ve adetlerinden men etmeye çalıştığı asimilasyon uygulamasına gitti.

-gorno ve dorno prahovo (tosçalı ve amatlar) , başevo (hallar) ve çerginovo (karamusolar) köylerinden 3 bini aşkın kişi baskıcı rejime karşı protesto düzenledi.

-belene kampından en az 30 bin kişinin geçtiği tahmin ediliyor

-protestocular polis tarafından dağıtılırken organizatörleri belene toplama kampına sürüldü.

(gbkz:belene toplama kampının tarihçesi)

1949: bulgaristan da rejim muhaliflerinin tutulması için 1949'da kuruldu.
1950: 1095 mahkum belene yollandı
1952:mahkum sayısı 2.234 e yükseldi
1959: 1959 da kapatılan belene, koministlerin türklere karşı giriştiği asimilasyon kampanyası sırasında yeniden cezaevi olarak kullanıldı
1972-84: binlerce pomak, türk ve müslüman (türk ve müslüman tarihte aynı şey olarak algılanmıştır) buraya sürüldü.
1989: yıkılan komünist rejimin bir simgesi olarak tarihe geçti.


devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar