büyü

grup yorum un erdal eren için yaptığŸı sıyrılıp gelen albümünden bir şŸarkıdır, insan olanın içini burkar.--- alıntı ---

büyü de baban sana büyü de büyü
acılar alacak yokluklar alacak büyü de baban sana
büyü de baban sana büyü de büyü
bitmez işŸsizlikler açlıklar alacak büyü de baban sana

büyü de baban sana büyü de büyü
baskılar işŸkenceler kelepçeler gözaltılar zindanlar alacak
büyü de baban sana büyü de büyü
büyüyüp de onyedine geldiğŸinde
baban sana idamlar alacak
--- alıntı ---

devamını gör...
varlığı kesin olan ama çaresi de verilmiş olan olaylar bütünü.

şüphesiz ki büyüyü de, büyücüyü de, büyüyü yaptırtanı da, büyü yapılanı da, şeytanı da, cini de yaratan Allah * 'tır. bunu bilip de itikadi tam olan insana büyü işlemez, aksine geri teper. Allah'ın büyü kapısını açık bırakmasının sebebi, bizlerin, kendimizdeki iman açığını farkedip, ibadetlerimizi daha bir eksiksiz olarak yerine getirmemizdir. yani bir çeşit sınavdır.
kesin çaresi kur'an 'ın son ayetleri olan felak ve nas sureleridir. büyü şüphesine düşüldüğünde abdest alınıp ardarda el- felak ve el- nas sureleri okunur. Allah'ın izniyle hiçbir şey kalmaz.
devamını gör...
aldatmak, göz boyamak, oyalamak, uzaklaşmak, gönlünü çalmak, batıl şeyi hak diye göstermek ve gizli işlem yapmak" gibi anlamlara gelen büyü, ıstılahta, tabiat üstü âlem ile bağ kurarak, yahut kendilerinde gizli güçler bulunduğuna inanmak sã»retiyle bazı doğal nesneler kullanarak yapılan işlerdir.

büyü, islâm'dan önceki toplumlarda ve dinlerde de gelecekten haber verme, tılsımla tedavi etme, cincilik ve falcılık yapmak sã»retiyle kehanette bulunma gibi davranışlar biçiminde bir çıkar vasıtası olarak kullanılmıştır. büyünün asıl amacı, insana ve olaylara etki ederek çok avlama, balık tutma, hayvan yetiştirme, düşmanı yenme, zarara uğratma veya öldürme, çocuk, ürün ve mal çoğaltma, hastalıktan kurtulma, kısaca kişilere etki ederek iyilik ya da kötülük etmek sã»retiyle bir menfaat sağlamadır. büyü, olağanüstü etkileyici bir güç veya bilgiye sahip olduğuna inanılan kişilerce diğer bazı insanlara yapılır. bunlar büyücü, şaman, sihirbaz, hekim gibi toplumlara göre adları değişen insanlardır. bunların güçlerini iyiye de, kötüye de kullanabileceklerine inanılır. büyüde araç olarak ruhlar, cinler, şeytanlar, canlı veya ölmüş bazı hayvanlar, cisimler, şekiller hatta adlar bile kullanılır.

kur'ân-ı kerim'de çoğunlukla büyü anlamına gelen sihir kelimesi, türevleriyle birlikte 62 defa geçmektedir. bu kavram ilk kez müddessir sã»resinde insanları etkileyen söz anlamında kullanılmıştır. "sonra baktı, sonra kaşlarını çattı, suratını astı. en sonunda, kibrini yenemeyip sırt çevirdi de: "bu (kur'ân) dedi, olsa olsa (sihirbazlardan öğrenilip) nakledilen bir sihirdir. bu insan sözünden başka bir şey değildir." (müddessir, 74/21-25) "bir mucize görecek olsalar yüz çevirirler ve `süregelen bir büyüdür.' derler." (kamer, 54/2)

islâm dinã® büyü yapmayı, kesin olarak yasaklamış ve bunu büyük günahlar arasında saymıştır. büyü yapmada, Allah'ın irade ve kudreti üstünde işler başarabilme iddiası vardır. ayrıca büyücülerin her şeyi bildiği, başaramadıkları hiçbir iş olmadığı tarzındaki inançlar da islâm dinine ters düşmektedir. bu yüzden islâm bilginleri kitap ve sünnete uymayan sadece aldatmaya matuf büyüyü tamamen reddetmişlerdir. büyü ve onun eseri olan davranışlardan kurtulmak için yine Allah'a sığınmak gerekir.devamını gör...
Allah-ü teala'nın büyü yapan insanları direk cennet'ine nasip eyleyeceği bilinir. inşallah cennet'ine kabul eder bizi rabbim. sadece beni değil hepimizi cennetine ihsan eylesin yüce rabbim. Allah'a şükür. amin
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar