çelebi

kimi zaman "beyefendi"yle eş anlamlı olarak, ingilizcedeki "gentleman" karşılığı kullanıldığı da olur. bu gibi durumlarda kalendermeşrepliği, civanmerdliği falan da ihtiva edebileceği için anlam dünyası "beyefendi"den daha geniştir. özellikle beyefendinin giderek bayım karşılığı kullanıldığı düşünülürse.
devamını gör...
ileri gelen, sayılı erkek anlamına gelir. çalab kelimesinden türediği yönünde görüşler vardır.
devamını gör...
konya yöresinde de kayın birader'e verilen ad..sempatik en azından kayın'lı olan herşeyden tiksinen ben çelebimden çok memnunum..kayınço da zaten karaktersiz kaypak bişey..çelebi iyidir..
devamını gör...
mevlevi dergahının şeyhine denir..

çelebiler, mevlana'nın soyundan gelen kişilerdir.çelebiler, tarikat üyeler, dedeler ve dervişler tarafından büyük saygı görürler..
devamını gör...
* görgülü, terbiyeli, olgun kimse.
devamını gör...
iç anadoluda kadın için, kocasının kardeşi çelebidir. *
devamını gör...
çalap ( Allah ) kelimesinden türemiş.
hüdâi gibi bir manası var.
devamını gör...
yeni bir yazarımızdır da hoşgelmiş. kendisine bir adet tesbih şıkırtısı hediye ediyoruz.
devamını gör...
bir fakir ademin sözlükteki nicki olup her nekadar kendi nick altına yazma cüretini gösterse de efendi, nazik, terbiyeli anlamlarını haiz bektaşi ve mevlevi dervişleri için de kullanılan sözcüktür.osmanlı ilk dönemlerinde şehzadelere verilen ünvan iken sonraları sultan olarak değiştirilmiştir.
devamını gör...
erkek ismi. (t.) 1. görgülü, terbiyeli, olgun kimse. 2. bektaşi ve mevlevi pirlerinin en büyüklerine verilen san. 3. kayınbirader. *
devamını gör...
bir süredir görünmeyen yazar kardeşimiz.

buralardaysa özel mesajlarına bakabilir mi?
devamını gör...
[tar.] osmanlı toplumunda, bilgi, servet, toplumsal konum gibi öne çıkan değerleri olan ve bu değerleri atalarından miras alan kişilerin kullandıkları san. *
devamını gör...
bir süredir görünmemeye devam eden yazar kardeşimiz.

kendisiyle görüşen birisi özel mesajlarına bakmasını rica edebilir mi?
devamını gör...
efendi, nâzik ve kibar, ince şahıs; şehir terbiyesi almış, okur yazar kimse; asil, nâzik.

osmanlı devleti'nin ilk devirlerinde şehzadelere verilen unvan: [tar.]
musa çelebi, çelebi mehmed.

mevlevî tarikatının başı. [tasv.]

mevlânâ veya hacı bektaş soyundan olan kimse.

keçi. ("koyunun bulunmadığı yerde keçiye abdurrahmançelebi derler" deyiminden).
soluyup sümkürüyor sırtıma bir yaşlı keçi/o kadar fazla samimiyeti sevmem çelebi-âkif
*
devamını gör...
kısaca Allah adamı. türkçede çalab Allah demektir zira, oradan gelir.
bu yüzden gavurun birine çelebi demek insanı küfre götürebilir, der ismail hakkı bursevi hazretleri.*
devamını gör...
çelebi: türkçe. çalab, Allah manasındadır. sonundaki nisbet yâ'sı ile çelebî, Allah'a ait adam, Allah
adamı demektir. kibar zarif kimselere de "çelebî adam" denir. xvıı. yüzyılın sonlarına kadar bilgin ve soylu
kimseler için, yine bu unvan kullanılmıştır. mevlâna'nın soyundan gelenler "çelebî" olarak anılmış, ancak
mevlâna'ya ana tarafından akraba olanlar "inâs çelebî": baba tarafından akraba olanlara da "zükür çelebî"
denmiştir. hacı bektaş'ın nefes evladı (manevî evlad) yahut belinden gelen kişilere de "çelebî" denir. mevlevî
çelebilerinden ayırmak için "bektaşî çelebilerinden" diye kayıt konulur. çelebî kelimesi, farsça gramerine
uygun olarak "çelebiyan" şeklinde çoğul yapılır. mevlevîlerden, mevlânâ'nın maddî bakımdan akrabası
olmadığı halde: mesnevî'nin yazılmasına önayak olan kişiye bu unvan verilerek çelebî hüsameddin denmiştir.
normal olarak çelebî ifadesi isimden sonra kullanılırken, bu zatın adının başına getirilmesi, esas çelebîlerden
ayırmak içindir. çelebî'nin isimle beraber kullanılışı şöyledir: iskender çelebî, mehmed çelebî, ali çelebî, salih
çelebî, ibrahim çelebî . genel olarak çelebî deyimini, Allah yoluna sülük eden, maneviyat erleri için kullananlar
da vardır. *
devamını gör...
kırklareli'ne bağlı türkiye'nin en küçük ilçesi. merkez nüfusu binden az. köylerle birlikte 2 bin civarı. bu kadar nüfus ile ilçe olmaması gerekiyor. ekstra külfet çünkü. kaymakamlık, ilçe milli eğitim, ilçe sağlık, mal müdürlüğü falan filan... bunlar hep taşra teşkilatı. ne gerek var?
devamını gör...
34. (Tematik)
efendi,kibar,görgülü ve ince kişi.eskiden "bay"yerine kullanılan bir ünvan. *
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar