çerçeve

pek çok kez içine aldığı değil dışında bıraktıkları daha önemlidir. bilhassa medya sektöründe. bizlere sadece kendi istediklerini içine alan çerçeveler sunulur. halbuki çerçevenin içi, dışına kıyasla hiçbir şeydir.

(bkz: aslında ne oldu)
devamını gör...
1. (alm. bühnenrahmen, m, portal, n; fr. cadre d'avant scène, m; ing. proscenium arch) [göst.] çerçeve sahneli tiyatrolarda sahne ağzını çevreleyen üç kenarlı çerçeve.

2. (alm. rahmen, m; fr. cadre, m; ing. frame) [kiti.] görüntüsel anlatımda görüntü düzenlemesinin yapıldığı alan.

3. (ar. fars. cıharçûbe) [mim.] resim, önemli yazı, ayna gibi şeyleri süslemek ya da bir yere asılabilecek hale getirmek için bunlara geçirilen kenarlık.

*
devamını gör...
resim, yazı, ayna, gözlük ve benzeri şeyleri korumakveya süslemek maksadıyla etrafına geçirilen kenarlık. [far. is.]

kapı, pencere, cam ve mobilya tablalarının etrafını çerçeveliyen ensiz tahta, kasa.

bazı yazı, resim ve benzeri şeylerin etrafına çizilençizgi.

basmacı tezgâhı.

arıların doğrudan petek yaptığı veya içine temel peteklerinin yerleştirildiği malzeme.

bir fikrin sınırladığı alan. [mec.]

bir fikir, sistem veya yapıyı şekillendiren ve çevreleyen şartların tamamı.
*
devamını gör...
farsça birleşik kelime. çâr, dört demek; çûbe ise çubuk. bu birleşik kelimenin bir benzerini çarmıhta görürüz: çâr, dört demek; mih ise çivi.
devamını gör...
18. (Tematik)
iç çarpımla tanımlanmış vektör uzayı taban kavramının bir genelleştirilmesi ve {ek, k = 1, …, n} bir v vektör uzayında tanımlı fonksiyonlar olduğunda, uygun pozitif a ve b (0 < a ≤ b < ∞) katsayıları ile her v ∈ v için a||v||2 ≤ ∑ |<v, ek,>|2 ≤ b||v|| koşulunu sağlayan vektörlerin oluşturduğu uzay.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar