cetvel

1. (alm. kante, f, linie, f; ing. border) [kütp.] elyazmalarının sayfaları ile levhaların kenarına yaldız ya da mürekkeple çekilen, yazı alanını sınırlayan çizgi.

2. (alm. lineal, n; fr. règle, f; ing. ruler) [mim.] düzgün çizgi çizmek üzere kalemi dayamaya yarayan ahşap, plastik ya da madenden yapılmış araç, çizgilik.

*
devamını gör...
düzgün çizgi çizmekte kullanılan âlet. [arap. is.]

liste.

tablo, çizelge.

su arkı, kanal.
cedvel-i sîm'in kenarında bu âvazın kemâl/koptu birfevvare-i zerrin gibi mâhurdan-kemâl

kitap veya levha kenarlarına çizilen çizgi.
*
devamını gör...
10. (Tematik)
bir uzunluk ölçü birimine göre eş aralıklarla imlenmiş tahta, metal, plastik gibi bir maddeden yapılmış doğrusal ölçme ve doğru çizme aracı.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar