cinsellik

küçükken çok küçük, büyüyünce artık bizden mi öğrenecek eşek kadar oldu denilerek aile içinde eğitimin verilmesinin çok zor olduğu konu. hele o ailedeki ana baba da bu işi ilk kez yatağa girdiğinde öğrendiyse vah o çocukların haline. çocuklarına daha 2 yaşında abdest almayı oyun gibi öğretmeye kalkanların bunu anlamasını beklemiyorum ama bedenini tanımayan insan en az ruhunu tanımayan insan kadar mutsuz olur. cinsellik günah olmadığına göre biyoloji eğitimi içinde yaşlara göre en doğru şekilde "uzmanlar tarafından" eğitim verilmelidir.
devamını gör...
kız- erkek ayrımı yapmadan,eğitiminin, uygun bir dilde 2 yaş ve üstünde verilmesi gereken mevzu.

ne gözüne gözüne sokmalı, ne de "ayıp-günah" diyerek yok sayılmalıdır.

bireyin, ileride mutlu bir aile hayatı yaşaması için önemsenmesi elzem olan, birçok konu gibi eğitimle halledilmesi gereken, bazı coğrafyalarda tabu olan kavram.
devamını gör...
sağlıklı çocukların günümüzde en çok kafa yorduğu, gazete,radyo, internet ve bilimum yayın organlarında aleni her daim bilgiler verilen, en çok satan gazetenin belki de en çok okunan köşesinde yer alan, çocukların muhabbetini gizliden gizliye! de olsa hem hevesli, hem meraklı şekilde yaptığı konudur. gelişmekte olan çoçuğa bu konularda bilgi vermek isteyen sürüyle adam bulunur. zaten ergenlikten evlenene kadar bu konuya fazlaca kafa yoracak, araştıracak, geliştirecek çocukların kafasını daha 2 yaşında bu konulara yöneltmek biraz abes gibi geliyor. kalkıp iki yaşındaki çocuğa cinselliği öğretmeye başlarsak biz de bazı ülkeler gibi modernleşmez! miyiz sonra? cinsellik eğitimi tabi ki mantıklı ve usturuplı bir şekilde verilmeli.

cinsellik eğitiminin birazcık tabu olması işe daha mistik daha heyecan katmaktadır. kalkıp avrupalılar, amerikalıların yaptığı gibi bu işi hayvani bir davranış olarak görüp bayağılaştırmamak ve tüketmemek en önemlisi.
devamını gör...
cinsler aras? münasebet konular?n?n tamam?na denir. cinslerin bir biri ile ili?kisi ve bunu haz?rlayan dönem, cinslerin keyfiyyeti ve birbirbirine göre durumu konular? cinsellik kapasm?ndad?r. her?ey gibi cinsellikte mekan?na ve zaman?na göre keyfiyyeti de?i?en bir konudur. mahremiyeti de bu çerçevede belli ölçülere ba?l?d?r. iki cinsin kar??l?kl? münasebeti esnas?nda özellikle de dinen belli yasaklar bulunsa da mahremiyet ortadan kalkar fakat üçüncü ki?iler için bu mahremdir. (bkz: toplum) ( #2379221 ) konusunda i?ledi?imiz meselelerle ilgili olarak keyfiyeti ki?iden ki?iye toplumun nitelikli yada ya??nsal olmas?na göre de?i?ir. bir tak?m ilke ve disiplinlere tabi toplumlarda bu ilkelere dayal? olarak i?lenen cinsellik konusunun i?leni?i y???nsal toplumlarda genellikle tabu olarak anla??lm??t?r. cinselli?in bir tabuya dönü?türüldü?ü bir gerçek olmakla beraber hayat?n sadece özgür alanlardan olu?mad??? ve mahremiyetlerin de hayat?n bir parças? oldu?u unutuldu?undan dolay? y???nsal toplumlar, onlara göre daha nitelikli olan ilkeli toplumlar? yanl?? anlam??lar ve yad?rgam??lard?r.

birbirini tamamlayan "dinde utanma yoktur" hadisi ile "haya imandand?r " hadisi y???nsal toplumlarda çeli?ki gibi durur. bunun gibi asl?nda din ve iman kavramlar?n?n fark?n? ay?rdedemeyen toplumlarda da cinsellik, mahremiyeti a??p tabuya dönü?ebilir. kendini doktora teslim edemeyen kad?nlar, cinsel hastal?klar? için bir doktora ba?vurmaktan korkan erkekler, e?i ile cinsel ili?kiye girme döneminde utanmaktan dolay? uzun bir müddet sorunlar ya?ayan çiftler mahremiyet ve tabu aras?ndaki çizgide tabu taraf?na geçmi? olanlard?r.
devamını gör...
(bkz: tematik cinsellik)
(bkz: fantezi anlamında cinsellik)

14 aralık 2011 ihl sözlük skytürk canlı yayının da müdürümüz mechul x'in açıklamalarından da anlaşılacağı üzere tematik cinsellik serbesttir.herkes bu konuda istediğini sözlüğe yazabilir.

ama serbestiyeti yanlış anlayıp feriştah'ın fantezileri tadında fantezilerini sözlüğe yazmaya kalkışırsanız bir yasağı delme teşebbüsünde bulunmuş olursunuz.bundan mütvellit modlar ya da müdürlerden biri aşırı cinsellik övgüsü yaptığınızı düşünerek dinlenmeniz ve kafanızı dinlemeniz için sizi bir hafta kadar dinlendirebilirler.
devamını gör...
tüketicileri,üreticileri,bayanı baynamayanı, çoluğu çocuğu, yaşlısı genci herkesin sahip olması gereken bilgi ve bilgilerdir.özellikle muhafazakar diye tanımladığımız ailelerin çocukları ve kendileri için birinci önceliktir.geneli utanır paylaşıma kapalıdıhttp://r.ki bu utanmak ciddi sıkıntılara yol açabildiği gibi , anne kız , baba oğul ilişkilerinide etkilemektedir.

(bkz: muhafazakar ailelerin cinsellik ile alakalı bilgi yetersizliği)
devamını gör...
bu konu hakkındaki gerçekler öyle her yerde konuşulmazmış. vah, vah, vah! halbuki din adamları bunun hakkında kitap yazıp ulu orta sattırıyorlar. siz hala yobazlığınızla yaşayın, aklınızca da ahlaktan bahsedin.
devamını gör...
yurdum erkeğinin özgürce yaşayabildiği fakat yurdum kızına ayıptır denilen şey, gerçi artık kızlarımız bu olguyu kırmaya başladılar, tebrik ederim:) efenim geri kafalılık yapmaya lüzum yok, bildiğin ihtiyaçtır; su gibi yemek gibi bir ihtiyaçtır. ayrıca son derece doğal bir şeydir. bunu özgürce konuşan veya yaşayan kızlarımıza da sürtük veya şimdi yeni gençliğin modası olan kaşar sıfatını yapıştırmayınız, işinize gücünüze bakınız. *

edit: eklemeyi unutmuşum, ayıp denilerek üstü kapatıldığında daha büyük sonuçlara yol açabilecek olan hededir aynı zamanda.
(bkz: 9 yaşında öpüşme sahnesinde gözü kapatılan çocuğun 12 yaşında sevişme sahnesi izlemesi)
devamını gör...
önce ayrıntılı olarak öğrenilmesi, zamanı gelincede tadında yaşanması gereken bir gerçek. bir çok geri kafalının hakkında konuşmadığı, bu sebeplede daha sonra aldatılmasına sebebiyet verdiği hayata dair önemli bir ayrıntı.
devamını gör...
şehirde tabudur. köy yerindeyse hakkı verilmesi esas konudur.

cinselliği tematik düzeye çıkarırsak daha sağlıklı nesillerin yetişeceğinden hiç şüphem yok.

anne ve babalara bu konuda çok büyük iş düşüyor. bastırılmış cinsellik yahut bilinçsiz cinsellik insan için en büyük sorunlardan birisidir. pornografiye kurban nesillerden hiçbir şey beklemeyin.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar