cizvit tarikatı

üniversite 3. sınıfta yeni çağ sınavında hocanın bizlere sorduğu sorulardan bir tanesidir. aslında bu sorunun cevabını bilmiyordum fakat her öğrencinin bildiği atmasyon yöntemini kullanarak sınavdan yüksek puan almıştım. yaşa ümit hocaa
devamını gör...
bir hıristiyan tarikatı olan cizvitler 1534’te kurulmuştur. cizvitlerin diğer tarikatlardan en önemli farkı, örgüt yapısıydı. tarikat üyeleri, her toplumda diğer insanlarla uyum içinde, göze batmadan yaşardı. kısa vadeli hedefler yerine hep uzun vadeli hedeflere yönelen tarikat kısa sürede avrupa’nın en önemli siyasi ve ekonomik gücü haline gelmiştir. tarikata kabul edilen herkes mutlaka uzun ve ayrıntılı eğitimlerden geçirilir, ancak başarılı görülenler tarikatın ideallerini öğrenebilirlerdi. cizvitler, özellikle fakir ve yetenekli gençlere, kurdukları ya da destekledikleri özel okullar aracılığı ile çok iyi bir eğitim verirlerdi. cizvitler, bir kurum ya da topluluk ile karşılaştıklarında asla açıkça kavgaya girmezler, gizli faaliyetlerle o kuruluşu yıpratırlardı.

yukardaki satırlar alıntı. cizvit tarikatını daha önce duymuştum ama nasıl bir yapılanma olduğunu daha yeni öğrendim. ama yeni öğrenmeme rağmen ne kadar tanıdık bir yapısı varmış.

neyse şimdi birileri bir yerlere gönderme yaptığımı filan düşüncecek. öyle bir niyetim yok fakat bu tip bir yapılanma çok tanıdık ama ben nerden tanıdığımı çıkaramadım sadece.
devamını gör...
öğrendikçe ne kadar tanıdık bunlar deyip hayretten hayrete düşersiniz...

''...kısa vadeli hedefler yerine hep uzun vadeli hedeflere yönelen tarikat kısa sürede avrupa'nın en önemli siyasi ve ekonomik gücü haline gelmiştir. tarikata kabul edilen herkes mutlaka uzun ve ayrıntılı eğitimlerden geçirilir, ancak başarılı görülenler tarikatın ideallerini öğrenebilirlerdi. cizvitler, özellikle fakir ve yetenekli gençlere, kurdukları ya da destekledikleri özel okullar aracılığı ile çok iyi bir eğitim verirlerdi. cizvitler, bir kurum ya da topluluk ile karşılaştıklarında asla açıkça kavgaya girmezler, gizli faaliyetlerle o kuruluşu yıpratırlardı.''

devamı cpiu'dan: ( #1481736 )
devamını gör...
gülen cemaati ile benzerliği şaşırtıcı olan tarikat. 17-25 aralık öncesi böyle birşey söyleyen kim olsa ağzını burnunu kırardık, bugün şaşırmıyoruz ki sonradan sözlükten de bu benzerliği fark eden başka arkadaşlar da olmuş.

aşağıda göreceğiniz cizvit kelimelerinin her birini fetö ile değiştirerek okuduğunuzda paragrafın anlamının bozulmadığını, aksine gündeme dair bazı soru işaretlerinin de anlam kazandığını göreceksiniz

--- alıntı ---

cizvitler, isa tarikatı (latince: societas ıesu) adıyla anılan bir hıristiyan tarikatı. hıristiyan olmuş eski bir ispanyol askeri olan ıgnacio de loyola (aziz loyolalı ignatiyos, s.j.) tarafından 1534'de kurulmuştur. başlıca yoğunlaştıkları alanlar misyonerlik ve eğitim kurumları açmaktır. türkiye'de "isa'nın askerleri" adıyla bilinir, üyelerine "cizvit" denir.

cizvitlerin benzer tarikatlardan en önemli farkının örgüt yapısında olduğu görülür. tarikat üyeleri her zaman göze batmadan her türlü toplum içerisinde, o toplumun insanları ile aynı düzeyde ve uyum içerisinde yaşarlardı. tarikat, ilk gününden itibaren kısa vadeli hedefler yerine hep uzun vadeli hedeflere yönelmiş ve özellikle insana yatırım yapmıştır. gerçekten de insana yapılan yatırımlar sayesinde cizvit tarikatı çok kısa sürede avrupa'nın en önemli siyasi ve ekonomik gücü haline gelmiştir.

açtıkları eğitim kurumları, vatikan'dan aldıkları destek, misyonerlik faaliyetleri ve dünya çapındaki yaygın örgütlenme ağı ile katolik roma kilisesini desteklemiş, reformasyon ve protestanlığa karşı bir muhalefet oluşturmuş olup etkin oldukları dönemde; hükümetleri, din ve devlet adamlarını, aydın ve entelektüel çevreleri etkileri altına almayı başarmışlardır.

general claudia acquaviva (1543-1615) tarafından 1599 yılında cemaat için bastırılan ünlü çalışma planı (ratio studiorum), topluluğun 1773’te yasaklanmasına dek cizvit tarikatının eğitiminde resmi kılavuz olmuş; eserin basıldığı dönemde faal olan cizvit okullarının sayısı üç yüze ulaşmıştır.

bu tarikata mensup rahipler isimlerinin sonuna s.j. (societas jesu) ekleme hakkına sahip olurlar. cizvit tarikatı ilk kurulduğu zamanlarda roma katolik kilisesinin fevkalade olumsuz tepkisiyle karşılaşmış ve kabul görmemişti. ancak cizvitler, kısa süre içerisinde protestanlara ve anglikan mezhebine karşı sert tutumları ve bunlar aleyhine yaptıkları çalışmalar nedeniyle kilisenin bu menfi yaklaşımını tersine çevirerek papalığın beğenisini kazandılar. bu beğeni, kilise'nin tarikatı açıktan desteklemeye başlaması ile ilk meyvelerini verdi, alınan destek sayesinde tarikat kısa sürede hem ekonomik hem de politik olarak büyük güç kazandı. bu dönemde cizvitler, kilise'ye hoş görünmek için özellikle aforoz edilenlere karşı çok acımasız oldular.

tarikata kabul edilen herkes mutlaka uzun ve ayrıntılı eğitimlerden geçirilir, ancak başarılı görülenler tarikatın fikir ve ideallerini öğrenebilirlerdi. cizvitler, özellikle fakir ve yetenekli gençlere, kurdukları ya da destekledikleri özel okullar aracılığı ile çok iyi bir eğitim verdirirlerdi. fransa, clermont'ta bulunan cizvit koleji döneminin en iyi okuluydu. cizvitler fikirlerine karşı çıktıkları bir kurum ya da topluluk ile karşılaştıklarında asla açıkça kavgaya girmezler, sinsi ve gizlice her türlü etkinlikte bulunarak o kuruluşu yıpratırlardı. özellikle sahip oldukları iyi eğitimli genç üyeleri sayesinde karşıt oldukları kurum ya da topluluğun içine sızarak kendi ilke ve fikirlerini içerden aşılarlardı. bu şekil içerden yapılan baskı ile o kurum kısa süre içerisinde yıpratılır veya tamamen yozlaştırılırdı.

ayrıca cizvitler 1583 yılında istanbul'da bulunan st. benoit adlı bir fransız kurumu yönetimini de üstlenmişlerdi. 18 kasım 1583 tarihinde fransa kralı ııı. henri'nin isteği doğrultusunda papa xııı. gregorius, manastırı benedikten tarikatından alıp cizvit (jésuites) rahiplerine vermiş ve jules mancinelli'nin yönetiminde ikisi fransız ve ikisi italyan toplam dört cizvit rahip, kurumu devralmıştır

saint-benoît'da ilk eğitim kurumu, manastıra bağlı olarak yine cizvit rahiplerin girişimiyle 1583'de kurulmuştur. 1586 yılındaki veba salgını sırasında görevli cizvit'lerin tamamının ölmesi üzerinde okulu kapusen (capusins) rahipleri devralmıştır. ancak bu rahiplerden aziz joseph de leonessa'nın topkapı sarayı'na giderek sultan ııı. murad'a hıristiyan olma çağrısında bulunması üzerine, kapusen rahipler tutuklanıp sınırdışı edilmişlerdir. bu nedenle okul kapanma tehlikesi yaşamış, ancak cizvitler kısa süre sonra okula geri dönerek kurumu yaşatmayı başarmışlardır. saint-benoît bu dönemde, osmanlı topraklarındaki cizvit faaliyetlerinin merkezi (maison-mère) olmuştur.

18. yüzyıla gelindiğinde cizvit tarikatı öyle bir hal almıştı ki hem avrupa'da ve hem de özellikle güney amerika'da her önemli noktada cizvitleri görmek mümkündü. cizvitler, uzakdoğu'da dahi etkin faaliyette bulunabiliyorlardı. ancak bu dönemde politik açıdan roma'da güçler dengesi kilise aleyhine dönmeye başlamıştı ve bu durum kilise yetkililerinin hiç hoşuna gitmiyordu. kilise azalan etkinliğini tekrar kazanmak ve yeniden güç odağı olabilmek için cizvitlerden kurtulmak ve onları ortadan kaldırmak istiyordu.

feshedilme ve yeniden yapılanma
papa xıv. clement, roma'dan yapılan 21 temmuz 1773 tarihli resmi bildiride cizvit tarikatının feshedildiğini ve dünyanın her yerinde roma kilisesi tarafından cizvitlere tanınmış olan tüm hak ve ayrıcalıkların kaldırıldığını ilan etti. yapılan duyuru şu şekildeydi:

"...adı geçen isa tarikatı'nın eskisi gibi yüksek faydalarını sağlayamaması üstünde düşünüldü...bu durum dahilinde ve uzun değerlendirmeler sonucunda, tarikat olarak sınıflandırılan topluluğun geleceğine: mevcut bilgimiz dahilinde ve papalık makamının gücü altında, adı geçen topluluğun feshi, ve bütün faaliyetlerinden mahrum bırakılması yönünde karar vermekteyiz. bu andan itibaren, ruhban sınıfından ihtiyatlı ve doğru ahlaka sahip olan bir üyesi, adı geçen oluşumların adının ebediyyen sonlandırılması ve feshinin sağlanması için başkanlık ve yöneticilik yapmak üzere seçilecektir. ..."
— ", papa xıv. clement

tarikat feshedildiğinde 22,589 cizvit, 49 eyalet, 669 kolej ve 3000'in üstünde misyonerleri ile faaliyet göstermekteydi. fesih süreci bütün ülkelerde yaşandı. prusya ve rusya, ıı. katerina'nın papalık bildirileri'nin uygulanmasını yasakladığı için tarikat, milyonlarca hristiyanın (ve birçok cizvit'in) yaşadığı bu bölgelerde faaliyetini sürdürmeye devam etti. bunun sonucu olarak vı. pius, tarikatın rusya ve polonya içinde faaliyetini sürdürmesi yönünde karar almak durumunda kaldı. bu karar sonucunda polonyalı stanislaus czerniewicz topluluğun önderi olarak seçildi. vıı. pius, fransa'daki esareti süresince cizvitlerin yeniden yapılanması üstüne yaptığı değerlendirmeler sonucunda 7 ağustos 1814 tarihli bildirisiyle tarikatın feshini geri aldı. bu kararı takiben yine bir polonyalı olan thaddeus brzozowski, 1805'te rusya'da seçilen topluluk lideri, uluslararası tanınırlık kazandı.

cizvitlerin 1814'de yeniden yapılandırılması ile topluluk büyük bir büyümeye uğradı. 19. yüzyılda, özellikle amerika'da hayli sayıda üniversite kuruldu ya da cizvitler tarafından yönetilmeye başlandı. isviçre'de 1848 sonderbund yenilgisinden sonra anayasa düzenlendi ve cizvitler sürgün edildi. bu sürgün ve yasak 20 mayıs 1973'deki anayasa değişikliği referandumu ile %54.9 oy alarak kaldırıldı.

21 şubat 2001 tarihinde papa ıı. jean paul, cizvit bir rahip, yazar, akademisyen, teolojist olan avery dulles, sj'ı katolik kilisesi'ne kardinal olarak atadı. 22 kitap ve 700 teoloji makalesinin yazarı kardinal dulles, 12 aralık 2008 tarihinde vefat etti. o tarihte katolik kilisesinde yer alan on cizvit kardinalden biriydi.

cizvit topluluğu halen faaliyetlerine devam etmektedir.

--- alıntı ---
devamını gör...
çoğu papanın da müntesibi olduğu, epey eski ve vizyon sahibi katolik tarikat. bayağı bayağı kızıl elması var bunların. bilhassa islâm düşmanlığı ve islâm'ı müslümanları birbirine düşürerek yok etmek üzerine 100 hatta 500 yıllık plan ve projeleri mevcut. genel itibariyle fanatik kardinaller üst yapısını, vatikan istihbaratı orta, zengin ve dindar hristiyanlar ise tabanını oluşturuyor. bana benzer bir yapılanmayı hatırlattı. yukarıda da şiddetle zikredilmiş.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar