cuma hutbesi

cumanın ilk dört rekatlik sünnetten sonra ve iki rekatlik farzdan önce, imam tarafından cemaat huzurunda minberden arapça olarak okunan hutbe.
devamını gör...
ülkemizde genelde bir sonraki hafta hangi dini milli günü barındıyorsa hutbenin konusu o olur. böyle bir gün yoksa anneler günü, öğretmenler günü gibi ilköğretimde kutlanan günler listeye alınır. bu listede tükendiğinde taraftara sövmememiz pek muhterem hocalarımız tarafından nasihat edilir. diyanet işleri başkanlığı halkın islam'ı öğrenmemesi için canla başla çalışmaktadır.
devamını gör...
eğer farz olmasa,artık dinlenmese de olur diye düşündüğüm hutbedir,zira televizyonu açıp gündemi takip etmek yeterlidir,anneler günü,babalar günü,içşi bayramı,su günü,kuş günü artık gündemde ne varsa onu konu alan hutbedir.
devamını gör...
amacı, bir önceki cuma günü ile halihazırdaki cuma günü arasında gelişen olayların bizzat devlet başkanı tarafından değerlendirilip halka sunulduğu rapordur.
devamını gör...
gün itibariyle en rahatsız edici hutbelerden birini dnledik.şöyle rahatsız edici müslümanların bugün içinde bulundukları içler acısı durum bir yerde kan ve gözyaşı öbür yanda zevk ve sefa ,elden giden güzellikerle aldırmazlık yozlaşan toplum bozulan gençlik ve dahası gibi pek çok konuya değinildi.vicdan sahibi insanlar rahatsız olmuşlardır ama hutbeden deil içinde bulunduğumuz durumdan maalesef.
devamını gör...
tekeldir, tek elden dağıtılır. geçen sene gazze saldırıları olurken iki cuma üst üste farklı camilere gittiğimde birinde "kadın hakları" hakkında diğerinde "doğayı sevme" hakkında hutbe verildi. bütün ankara'da aynı hutbenin verildiğini düşünürsek durum çok vahim.
"orda kardeşlerimiz öldürüyor imam efendi!" diye haykırmak isterdim. bir dahakine sözüm var.
devamını gör...
genellikle önceden belirlenendir. ani ve önemli olaylar-meseleler ortaya ç?kt???nda bazan cuma hutbeleri ve vaazlar havada kal?yor. bu durum dinleyenleri s?km?yor de?il. (bkz: #3343506) gibi. bu soruna ili?kin olarak ta ?öyle demi?iz ; (bkz: #3343567)

teorik olarak bu duruma çare bulunacak gibi görünüyor.

--- al?nt? ---

-MERKEZ? VAAZ S?STEM?N?N KALDIRILMASI PLANLANIYOR-

Merkezi vaaz sistemini 2011-2012 y?l?na kadar kald?rmay? planlad?klar?n?, her din görevlisinin kendi vaaz?n?, hutbesini kendisinin vermesini arzu ettiklerini ifade eden Bardako?lu, bunun son derece önemli oldu?unu belirtti.

Bardako?lu, ?unlar? söyledi:

''Biz size güveniyoruz ve inan?yoruz. art?k de?erli cemaatimiz, müftülükten, komisyonlardan gelen hutbeleri ve haz?rlanm?? vaaz ödevlerini veya merkezi vaazla, c?z?rt?yla gelen vaazlar? de?il, sizin haz?rlad???n?z vaazlar?, okudu?unuz hutbeleri dinleyecekler. Onun için bir okuma kampanyas? ba?latt?k. ?stedik ki camilerimizin bir kö?esinde okuma kö?eleri bulunsun, cemaatimiz, insan?m?z, din görevlimiz okumaya al??s?n. Bilgimizi art?rarak her geçen gün daha güçlü ?ekliyle cemaatimizin, insan?m?z kar??s?na ç?kal?m. Devir bilgi devridir, bilgimizi art?ral?m.''

--- al?nt? ---

http://www.timeturk.com/bar...
devamını gör...
türkiyede çoğunlukla çocukları aşılatmanın önemi, çevre sağlığı temizliği, sigaranın zararları gibi suya sabuna dokunmayan, beynelminel doğrular hakkında olan hutbedir.
özelliği itibariyle futbol maçlarından önce futbolcuların taşıdıkları pankartlara benzerler.
yeşili koru
kan ver
kadınları dövme
alkollü araç kullanma vs vs vs

renksiz, standart ve günlük hayatın dertlerine uzaktır. ama mesajlar doğrudur. onda şüphe yok.

"aziz cemaat bugunkü hutbemizin mevzuuu rak ın roll felsefesi ve rolling stones konseridir
bilindiği üzere rak ın roll ......."

devamını gör...
her hafta cuma namazı güllü lokum dağıtılsın diye mi farz kılındı sorusunu aklıma getiren etkinlik. hutbede kabotaj bayramını, çevre vergisini dinlemek istemiyorum ey imam !
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar