cushing sendromu


--- alıntı ---
Bu türden bir hastalık, aşŸırı miktarda glukorkortikoid hormonlar kanda dolaşŸmaya başŸladığŸı zaman ortaya çıkar. Bu türden bir aşŸırılığŸın ortaya çıkması adrenal bezlerde fazla üretimin olması veya bir başŸka rahatsızlığŸı tedavi etmek için steroid ilaçların uzun süreyle kullanılmasının sonucu olabilir. Bu hastalık adını 20.ci yüzyılın başŸlarında ortaya çıkan Amerikalı bir cerrah olan Harvey Cushing den alır.

Belirtiler

- Birkaç ay ile yıllar arasında değŸişŸen bir süreden sonra yüz yuvarlaklaşŸır ve daha kırmızı bir görünüm alır.

- Omuzlar arasında ve üstünde kambura benzer yağŸ birikimi

- Gövdenin alt kısmında cilt üzerinde çatlaklar

- Bitkinlik ve kaslarda zayıflık

- Su toplanması (ödem)

- Hipertansiyon

- AşŸırı kıllanma

- Ruhsal sarsıntı

Doktorunuz fizik muayenede omuzları ve başŸınızı, Cushing e özgü değŸişŸiklikler açısından dikkatlice inceleyecektir. Yüzde yuvarlaklaşŸma ve kızarma, boyun kemikleri ve omuzlar arasındaki yağŸ dokusunda artışŸ, teşŸhis açısından önemli bulgulardır. Bunlara sıklıkla kol ve bacaklarda morluklar da eşŸlik eder. Herhangi bir hastalığŸınızın tedavisi için (romatoid artrit, astım ya da bir deri hastalığŸı) kortikosteroid kullanıyorsanız, cushingin teşŸhisi oldukça kolay olacaktır. Ancak hastalık, böbrek üstü bezlerinizde aşŸırı hormon artışŸına bağŸlıysa, bazı testler için hastaneye yatmanız gerekebilir. Bu hormon artışŸı, böbreküstü bezi tümörü her iki bezde aşŸırı büyüme ya da bu bezlerin aşŸırı uyarılmasına yol açan bir hipofiz tümörüne bağŸlı olabilir.KaraciğŸerin ya da bazı başŸka organların habis tümörleri de Cushlng sendromuna yol açabilirler. Kan ve idrar testleri yapılarak, steroid hormonların düzeyinin artıp artmadığŸı anlaşŸılabilir. Hipofiz ve böbreküstü bezlerinin bilgisayarlı tomografisi de alınabilir.

iyi huylu bir hipofiz bezi tümörünün veya böbrek üstü bezi (adrenal) tümörünün veya böbrek üstü bezi (adrenal) tümörünün başŸarılı bir şŸekilde alınması tam bir iyileşŸme ile sonuçlanabilir. Ancak uzun süreli hormon tedavisi gerekebilir. Kalp krizleriyle birlikte ortaya çıkan hızlı bir ateroskleroz (damar sertliğŸi) ve omurgada çatlaklar sık sık görülür. EğŸer tedavi edilmezse, bu rahatsızlık ölümle sonuçlanabilir.

EğŸer nedeni steroidin aşŸırı dozda kullanımı ise, steroid hormonların dozajı azaldıkça belirtiler yavaşŸça kaybolur.

ilaç Tedavisi

EğŸer belirtiler bir ilaç tedavisi olarak steroid hormonların alınması nedeniyle ortaya çıkıyorsa, tedavi bunların kullanımı durdurmayı veya dozajı azaltmayı içerir. Ancak bu türden bir ilaç tedavisini doktorunuza danışŸmadan kesmeyin. çünkü steroid tedavisinin aniden durdurulması, söz konusu olan hastalığŸı hızlandırabilir (astım veya steroidin önerildiğŸi diğŸer hastalıklar). Doktorunuz steroid dozajında kademeli bir şŸekilde giden bir azaltmayı önerecektir. Bazı durumlarda ilk başŸta önerilen steroidin yerine başŸka bir ilaç kullanılabilir: Stereoid ilaç tedavisinin dur-durulmasından bir yıl kadar sonra, yaralanma, enfeksiyon veya ameliyat gibi fiziki bir stres adrenal hormonun üretilmesinde tehlikeli bir yetersizliğŸi ortaya çıkarabilir ve bu da acil tedaviyi gerektirebilir (Addison hastalığŸına bakın).

Cerrahi Müdahale

Cushing sendromu adrenal bezlerde, hipofiz bezlerinde veya karaciğŸerde bir tümörün sonucu olarak ortaya çıkıyorsa tümörün alınması veya hatta eğŸer adrenal bezlerde ise bezlerin hepsinin alınması en iyi tedavi şŸekli olabilir. Hipofiz bezlerindeki bir tümör için radyasyon tedavisi bir çözüm olabilir.

EğŸer tedavi sonucunda adrenal bezler vücudun gerektirdiğŸi hormonları temin edemez hale geliyorsa, doktorunuz eksik hormonları karşŸılaması için ağŸızdan bazı ilaçların alınmasını önerecektir.
--- alıntı ---

*
devamını gör...
cushing sendromu ( cushing hastalığı ile
karıştırılmamalıdır), 1932 yılında harvey
williams cushing tarafından tanısı ilk kez
konmuş olan kortizol hormonunun olağanın
üstünde bir düzeyde olduğu durumlarda
ortaya çıkan belirtiler bütünüdür.
diğer isimleri itsenko-cushing sendromu ,
hiperadrenokortisizm veya
hiperkortisizm . cushing sendromunun
alışılmış nitelikleri kilo artması, obezite, kan
basıncının artması ( hipertansiyon), ve
derinin zayıflaması sonucu oluşan
çizgilerdir. her hastada belirtilerin tümü
gözlenmeyebilir. belirtilerin ağırlığı ve
niceliği hastanın ne denli uzun bir süredir
kortizol etkisinde kalmasına bağlıdır. ancak
kimi belirtiler bu durumdan bağımsız,
iveğen olarak da gelişebilir. örneğin,
özellikle uyluk kemiğinin baş bölgesinin
iveğen doku ölümüne uğraması (akut aseptik
nekroz) çok kısa bir süredir hafif izleyen, ya
da yıllardır ağır izleyen cushing sendromlu
hastalarda da rastlanabilir.
bu sendromn bulgularının çoğu cushing
sendromu'na özgü olmadığından, tanısı
başka durumlarla karıştırılabilir. örneğin,
psikiyatrik düzensizlikler, çok kistli
yumurtalık sendromu, metabolik sendrom,
obezite gibi durumlarda cushing
sendromu'na benzer bulgulara rastlanabilir.
bundan dolayı, bir hastada hipertansiyon ,
yüksek kan şekeri, ruhsal bozukluklar,
enfeksiyon, kanda artan pıhtılaşma eğilimine
rastlanıldığında, bu sendromdan
kuşkulanılmalı, ve tanı konmaya
çalışılmalıdır, çünkü bu durum sağaltılabilir
ve karmaşıklıkları önlenebilir bir
sendromdur.
devamını gör...
türkiye’de sezen aksu’nun hastalığı olarak bilinen rahatsızlık. hipofiz bezinin böbreküstü bezini uyaran adrenokortikotrop hormonu (acth) fazla ürettiği durumlarda ortaya çıkıyor.

cushing sendromu anormal derecede yüksek kortizol düzeylerinin neden olduğu bir bulgular ve belirtiler grubu. kortizol vücudun fiziksel ve duygusal strese tepki göstermesine, kan basıncını düzenlemesine ve yiyecekleri metabolize etmesine yardımcı olan steroid yapısında bir hormon. kortizol salgılanması normalde gün boyunca değişiyor. sabahları (saat 8’de) en yüksek, gece yarısı en düşük düzeyde. gün aşırı nöbet tutan ve gün boyunca farklı zamanlarda uyuyan kişilerde bu düzen değişmekte. cushing sendromu olan kişilerde sıklıkla bu düzen bozulmakta.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar