danıştay vs sayıştay vs yargıtay

danıştay: idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı mercine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercidir. kanunda gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

sayıştay: genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını tbmm adına denetlemek, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.

yargıtay: adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı mercine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercidir. kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.
devamını gör...
zamanın adalet partisi afyon milletvekili'ne partinin gidişatını sormuşlar, o da şöyle cevap vermiş:
-bizim kırat, şahlencek şahlencek emme taylar bir türlü rahat bırakmıyor.
taylardan neyi kastettiği sorulunca da cevap olarak :
-"yargıtay, danıştay, sayıştay" cevabını veriyor.
devamını gör...
aralarına neden vs yazıldığını anlayamadım. çünkü ikisi yüksek mahkemeyken biri yüksek mahkeme sıfatında ancak denetim yapan mali denetim organıdır.

yani neyi neyle karşılaştırmak için açılmış ki bu başlık?

ilgili başlıklarda muhakkak vardır ama küçük küçük açıklayayım.

yargıtay: yargı organlarının verdiği kararlara karşı itirazları inceler ve karara bağlar.

danıştay: idari yargı organlarının verdiği kararlara karşı itirazları inceler ve karara bağlar.

sayıştay: tüm kamu kurum ve kuruluşları ike merkezi bütçe gelir gider hesaplarını inceler ve denetler.
devamını gör...
sayıştay mahkeme sayılmaz , onun için onu ayrı tutuyoruz.
diğer ikisinin farklarından ziyade ortak bir özellikleri var . hakim savcı ve memurlar için en çok da buraya düşen dosyalar için tam bir tatil yeri .
karşılarında sürekli muhatap oldukları avukat yok , vatandaş yok ; duruşma yok denecek kadar az .
bir dosya 5 yıl boyunca kimseye görünmeden yatabiliyor buralarda.
devamını gör...
yüksek mahkemelerdir. sayıştay denetim mekanizması olması yanında, bir yandan da adeta idarenin mali yönden yargılamasını yapıyor.

kuvvetler ayrılığında, yargı kuvvetinin kendi arasında tekrar ayrılmasıdır.
devamını gör...
ooo versusun güzelliğine bak.

ben danıştay diyorum. en iyisi o.

yargıtay hepsini döver ama işte sürpriz yapayım bu kez.

aslında anayasa mahkemesi olaydı, ona oynardım.

hangi toynaklarla düşünebilmek
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar