deflasyon

ulusal paranın değerinin yükselmesi sonucu mal ve hizmetlerin fiyatlarının düşmesidir. deflasyon üretimin tüketimden, dış satımın dış alımdan çok olması durumunda görülür.
devamını gör...
deflasyon, enflasyon gibi ekonomik kavramdır.


uluslararası dünya ticaretinin artması, üretimin eskiye oranla adeta nitelik değiştirerek uluslarasılaşması, ekonomilerde bu tarz kavramlara yeni anlamlar yüklemiştir. nispeten kapalı, siyasi ve ekonomik bağlamda lokal ve çok güçlü emperyalist odaklar yerine, giderek alabildiğine açık, egemen odakların yerellere dağıldığı, alt emperyalist mihrakların yaygınlaştığı yaşadığımız dönemde, 0 enflasyon yada deflasyonist eğilimler nitelik değiştirmişe benziyor. ne tek başına güçlü ulusal para, ne tek başına ekonomik dış denge krize girmek ve/ya krizden çıkış için tek neden olmaktan çıkmakta, adeta uluslararası yeni ekonomik parametreler gündeme dahil olmaktadır.
eski dönemlerde krizler ulusal ölçekte yaşanırken, bugün bölgesel, küresel yaşanmaktadır. üretim ve dağılımın bu yeni ve yüksek akışkanlığı, iletişimin enternasyonal niteliği tek ülkeden ziyade bölgesel, genel yıkımların habercisidir. kapitalist emperyalizm, sermaye ihracı karakterini korurken, dünyanın her santimetre karesinin pazrlaştırılması zarureti, dünya siyasi ekonomik çehresinin değişmesini de zorlamaktadır.
bu değişimin ana motoru bilginin, klasik üretim aracı niteliğinden, tam metalaşması, üretimin ana hedeflerinden biri olma hadisesidir. 1970 başlarından itibaren kendini hissettiren, değişimi itekleyen bilimsel teknolojik devrim, bu gün ulaştığı seviye itibariyle kapitalist-emperyalist hüviyetinde başkalaşmasını hızlandırmaktadır. bu istikamet hali hazır sistemin giderek olgunlaştığını, bağrında yeni bir nizamın tohumlarının atıldığına işarettir.
devamını gör...
kapitalist ekonomide sermaye yoğunlaşması üretim veriminin düşmesini getirir. bu aksaklıkların ve bozuklukların tanımlanması ya paranın fazla olmasıyla yani enflasyonla açıklanmaya çalışılır ya da deflasyon terimi ile 'enlasyonun tersi durumudur.fiyatlar düşeceğinden kimse parasını harcamak istemez. herkes parasını elinde tutacağından mal ve hizmetlere talep azalacak, üretim azalacak, işsizlik ortaya çıkacaktır. ekonominin küçülmesini beraberinde getirir.' şekilde tanımlanır. ama stagfalasyon dan pek bahsedilmez.
devamını gör...
ulusal paranın değerinin yükselmesi sonucu mal ve hizmetlerin fiyatlarının düşmesidir. deflasyon üretimin tüketimden, dış satımın dış alımdan çok olması durumunda görülür.
devamını gör...
avrupa'nın yüzleşmesine ramak kalmış en büyük tehlike. her ne kadar ispanya ve almanya verileri iç açıcı gibi gözükse de canlanmayan piyasa ve turizm dataları yazın ab açısından karanlık geçeceğinin habercisi. özellikle avrupa ile ticaret hacmi ciddi seviyelerde olan türkiye için sıkıntı doğurabilecek durumlardan bir tanesi olan para harcamama eğilimi can yakacak cinsten.

(bkz: avrupa ekonomisi)
devamını gör...
fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve düzenli olarak düşmesi. sık görülmemekle birlikte bir ekonominin başına gelebilecek en büyük felaketlerdendir. çaresi enflasyonu arttırmaktır. biraz somutlayalım;

1. müşteri sürekli düşüş olduğu algısıyla talebe yönelmez.

2. talep bulamayan malların fiyatında istikrarlı bir düşüş görülür.

3. piyasadaki arz-talep dengesinin bozulması sebebiyle üretim ve istihdam azalır.

devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.