hazreti pir niyazi mısri'nin ibret dolu nutku şerifi. aslında mesele ne kadar kolay, derdin dermanı şah damarından yakın ama kör olasıca nefsim...

--- alıntı ---
Derman arardım derdime derdim bana derman imiş
Burhan sorardım aslıma aslım bana burhan imiş

Sağ u solu gözler idim dost yüzünü görsem deyu
Ben taşrada arar idim ol can içinde can imiş

Öyle sanırdım ayriyem,dost gayridir ben gayriyem
Benden görüp işideni bildim ki ol canan imiş

Savm u salat u haccile sanma biter zahid işin
insan-ı Kamil olmağa lazım olan irfan imiş

Kanden gelir yolun senin ya kande varır menzilin
Nerden gelip gittiğini anlamayan hayvan imiş

Mürşid gerektir bildire Hakkı sana hakkel-yakin
Mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş

işit Niyazi'nin sözün bir nesne örtmez Hak yüzün
Hak'tan ayan bir nesne yok gözsüzlere pünhan imiş
--- alıntı ---

selam olsun aşıkana.
devamını gör...
niyazi-i mısri'nin harika bir şiiridir.

derman aradım derdime
derdim bana derman imiş
bürhan aradım aslıma
aslım bana bürhan imiş

sağ ve solum gözler idim
dost yüzünü görsem deyü
ben taşrada arar idim
ol can içinde can imiş

öyle sanırdım ayriyem
dost gayridir ben gayriyem
benden görüp işiteni
bildim ki ol canan imiş

savm ü salat ü hac ile
sanma biter zahid işin
insan-ı kamil olmaya
lazım olan irfan imiş

kanden gelir yolun senin
ya kande varır menzilin
nerden gelip gittiğini
anlamayan hayvan imiş

işit niyazi'nin sözün
bir nesne örtmez hak yüzün
hak'tan ayan bir nesne yok
gözsüzlere pinhan imiş
devamını gör...
bir nevi günümüzde krizi fırsata çevirmek diye de çevirebiliriz. gecenin en karanlık anı şafak sökmeden önceki andır derler ya hani dert/kriz anında ertelenen çözümleri üretme şansı daha yüksek ihtimal. tabii mezkur söz daha derin ve varoluşsal bir anlam taşıyor.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar