devlet dini

alman filozofu hegel'in din anlayışı.

hegel, devlet'i dünyadaki ilahi düşünce ve de tanrı'nın bu dünyadaki yürüyüşü olarak tarif eder.insanın tüm tinsel gerçekliğini devlet'ten aldığını, devletin herşey olduğunu, insanın devlet'ten bağımsız olduğunda bir hiç olduğunu düşünür.

devamını gör...
her türlü tekelleşmenin ana kaynağıdır. gücü tekeline aldığı için zaten devlet olmuştur. sonra inancı tekeline alır, ardından mülkü, onun ardından eğitimi, onun ardından düşünceyi... sıralamalar değişebilir, ancak sonuç değişmez.

devlet kuşkusuz bir ihtiyaçtır ve fakat tekelleşme bunun yan tesiridir. her anlamda tekelleşmeye itiraz ediyorsanız, önce devlet dinini inkar etmeniz gerekir. ki devletin uygulamalarını rasyonel düzeyde konuşup tartabilesiniz. zira devlete rasyonel sebeplerle ihtiyaç duyulmuştur. yine ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı da rasyonel akıl ile değerlendirilebilir. ha siz kalkıp devlete irasyonel bir anlam, bir değer verirseniz, bu durumda ihtiyaç için oluşturulmuş bu kuruluş putlaşır.
sonra biri gelir kahveyi haram yapar, öteki gelir para vakfiyesi adı altında faizi helal yapar, bir ötekisi gelir ''yav bu para vakfiyesi dediğiniz şey düpedüz haramdır'' diyen, bu fikrinden vazgeçinceye kadar hapsedilir der, bir ötekisi gelir icap ediyorsa kardeş öldürmek helaldir der, bir başkası cizye geliri düşmesin diye dine giriş için ilave şartlar koyar ve böyle uzar gider...

yani demem o ki; devlet dininin büyücülerinin verdiği fetvalar tümüyle inancınızla örtüşüyor olsa bile, hz. ömer devrinde yaşıyor olsanız bile, devlet dinini ret etmedikçe islam olamazsınız. bu yüzden devlet büyücülerinin verdiği fetvaların isabetli olup olmadığını tartışmak saçmadır. onun ötesinde bunu tartışmak, bu büyücülere bu alanda söz söyleme hakkı vermek anlamına geleceğinden doğru da değildir.
devamını gör...
laik olsun olmasın hemen her devlette var olan olgudur.
bu dini herhangi bir semavi yahut yerel dine bağlarsanız farklı, bizatihi kendi oluşturduğunuz sivil dine bağlarsanız daha farklı sonuçları olur.
keza laiklik dediğimiz devlet anlayışında bile jean jacques rousseau’nun deyimiyle “dinsiz bir din” vardır.
hele hele devletiniz merkeziyetçi bir ulus devlet mantığıyla kodlanmışsa sivil din kendini çok daha belirgin şekilde gösterir bence.
burada şunu kaçırmamakta fayda var:
mevcut düzende benimsediğimiz değerlerin bir ulus devlet bilinci aşılanması mı olduğu yoksa halkın * büyük çoğununluğunun asli dini değerlerinin bir tezahürü mü olduğu meselesi.
mesela anayasanın dibace kısmında geçen vatan ifadesi, siyaset felsefesi bakımından esasen devletin ülke unsurunun ulus devlet bilincindeki yansımasıdır. ama aynı anayasaya tabi olan ve fakat belki de anayasanın bu kısmını hiç okumamış bir askere ya da onun annesine bu durumu siyaset felsefesiyle anlatmak mümkün olmayacaktır. zira devlete dair kutsiyet atfettiğimiz çoğu şey hem islami değerlerden hem de çok daha eskiye dayanan türk devlet geleneği ve örfünden kaynaklanıyor.
benzer şekilde bir zamanlar okunan andımızda geçen “doğruyum, çalışkanım, büyükleri saymak...” vs ifadeler siyaset felsefesi bakımından tamamen bir sivil din enstantanesi olarak görülebilir.
devamını gör...
mevcut iktidar, kendini meşrulaştıracak, yaptıkların cevaz verecek dini yoruma uyar, kendinin uyacağı bir yorum yoksa, uyacağı bir yorum uydurtur. bel'amlar ne güne duruyor ?...
devamını gör...
pagan imparatorlar semavi dinlerin inanan sayısı belli bir düzeye ulaşıp askeri anlamda önemli bir güç olunca , onların dinini kabul edip devlet dini haline getirmiş.

sonra bu dini istediği gibi revize ederek kendi dünya görüşüne uygun hale getirmiş. bu yoruma karşı çıkan ve dinde yoktur diyeni sapkın ilan edip ordusuyla yok etmiş.

kendi emrinde olan din adamları eliyle ya da onlarla çıkar birliği yaparak hareket edip zengin ülkeleri yağmalamaya göndermiş.

buna karşı çıkanları da öldürmüş. aykırı düşünen kim varsa sapkın ilan edilip diri diri yakılmış.

özetle dinin egemen yorumunu kabul ettiğini sözle tekrar etmeyen hain olmuş.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar