diğerkam

aslında burada kendi iyiliğinden boşuna vazgeçmeden çok, toplumun genel iyiliği için kendinden feragat etme vardır. epicurus, bentham yahut mill'le iyi anlaşmsını beklediğim, utilitarian diye de çağrılan kişidir.
devamını gör...

--- alıntı ---
Türkçede özgecilik kelimesiyle de ifade edilen bu kavram; başkalarını düşünmek, onların hukukunu korumak hususunda özverili olmak, başkalarının hukukunu düşünüp, gözetmek hususunda fedâkâr ve ferâgat sâhibi olmak anlamlarına gelmektedir. Hicretten sonra, Mekke'den göç etmiş muhâcirleri korumak ve onlara yardım etmek konusunda üstün gayretleri görülen Medineli müslümanların bu erdemli davranışları Kur'ân-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde övülmüş ve örnek gösterilmiştir. İslâm kültüründe fütüvvet ve âhilik gibi örgütlenmelerde diğerkâmlık ve diğer müslümanlara karşı özverili davranmak eğitim konusunda önemli bir haslet olarak görülür.
--- alıntı ---

*
devamını gör...
cömertliğin bir üst derecesi ve hatta ondan da daha büyük bir fazilet ve davranış. diğergamlık bir kimsenin, kendisinin muhtaç olduğu birşeyi başka bir muhtaca vermesi, onu kendine tercih etmesi, başkasını kendinden daha çok düşünmesi demektir. bu büyük fazilete ulaşanları cenâb-ı Allah kur'ân-ı kerim'de överek, şöyle buyurmuştur:

"muhâcirlerden önce, medine'yi yurt ve iman evi edinenler, kendilerine hicret edip gelenlere saygı beslerler. onlara verilen şeylerden dolayı nefislerinde bir kaygı duymazlar. kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile, başkalarını kendi öz canlarına tercih ederler. " (haşr, 59/9).
devamını gör...
bir genç ölümcül bir hastalığa yakalanır,ancak ilik nakliyle kurtulabilecektir.fakat bu işlem için ancak çok yakın akrabalarının dokuları uygun olabilir o da çok düşük bir ihtimaldir.neyse ki gencin 6 yaşındaki kardeşi uygun dokuya sahiptir,her ikisi de ameliyata alınır, başarılı bir operasyonun sonunda genç artık kurtulacaktır.ameliyattan çıkan küçük kardeş kendine geldiğinde annesine şunu sorar
- anne ben ne zaman öleceğim?
küçük, abisini kurtarmak için ölmeyi göze almıştır, hatta öleceğini sanmıştır.
işte diğergamlık tam tamına bu olsa gerektir.
devamını gör...
böyle bir ayrım ve manası var mı, yoksa ben mi uyduruyorum bilmiyorum ama, diğerkâm olmak başkasının zevkine mutluluğuna ortak olmak anlamında, diğergâm olmak başkasının acısına, kederine ortak olmak, onun yerine kendini koymak anlamında olabilir. yamuluyor da olabilirim.

nedim'de söylemiş gülelim eğlenelim kâm alalım dünyadan.
devamını gör...
başkalarının yararını kendi yararı kadar gözeten, diğer insanlara maddi veya manevi kişisel çıkar gözetmeksizin yardım etmeye çalışan. kendisini ''islam davetçisi'' olarak tanımlayan kardeşler için yerinde bir tanım.
ve biraz da; (bkz: aa bu ben denilen başlıklar)
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.