din felsefesi

bu ifade alman filozof hegelâ’in berlin ãœniversitesiâ’nde 1821 yılında â“din felsefesi┠adıyla verdiğŸi bir dersin adı ve daha sonra 1832â’de bu ders notlarının â“din felsefesi ãœzerine dersler┠olarak yayınlanmasıyla kullanılmaya başŸlanmışŸsa da din felsefesi konuları felsefenin en eski meseleleri arasında yer alır. filozoflar ilk zamanlardan beri din üzerinde düşŸünmüşŸler, fikirler yürütmüşŸler, tartışŸmalara girmişŸlerdir. din tamamen irrasyonel, yani akıl dışŸı bir alan değŸilse de (mesela akıl baliğŸ olmak teklifin en önemli ve 1. şŸartıdır. deli olanın sorumluluğŸu yoktur.) tamamen rasyonelize edilmeye da müsait değŸildir. dinin metafizik, kozmolojik, epistemolojik, ontolojik... sorunlarına felsefã® bakışŸ açısyla yaklaşŸmak ve değŸerlendirmeye çalışŸmak; örneğŸin imam-ı azam'ın Allah'ı inkã¢r eden bir bilginle olan hikayesinde olduğŸu gibi akıl yürütme ve muhatabının fikirlerini çürütmek ve bu arada kendi fikirlerini temellendirmek şŸeklinde ortaya çıkabilir. elbette bu yalnızca çok küçük bir kısımdır. din felsefecisi özellikle kelamcılarla, tasavvuf erbabıyla ve hatta fukaha ile islam felsefesi formunda islam tarihi boyunca hep bir dirsek temasını sürdürmüşŸtür. evet mü'min gayba görüyormuşŸçasına inandığŸı için bu tanımlamayı hakeder. fakat kur'anın bir çok yerinde efela tezekkerun, tefekkerun, tetedebberun formunda düşŸünmeye teşŸvik edilmektedir. disiplinli biçimde kur'anın başŸucunda yapıldığŸında 80 yıılık nafile ibadetten efdal olduğŸu belirtilmişŸtir.
devamını gör...
bu ifade alman filozof hegelâ’in berlin üniversitesiâ’nde 1821 yılında â“din felsefesi┠adıyla verdiği bir dersin adı ve daha sonra 1832â’de bu ders notlarının â“din felsefesi üzerine dersler┠olarak yayınlanmasıyla kullanılmaya başlanmışsa da din felsefesi konuları felsefenin en eski meseleleri arasında yer alır. filozoflar ilk zamanlardan beri din üzerinde düşünmüşler, fikirler yürütmüşler, tartışmalara girmişlerdir. din tamamen irrasyonel, yani akıl dışı bir alan değilse de (mesela akıl baliğ olmak teklifin en önemli ve 1. şartıdır. deli olanın sorumluluğu yoktur.) tamamen rasyonelize edilmeye da müsait değildir. dinin metafizik, kozmolojik, epistemolojik, ontolojik... sorunlarına felsefã® bakış açısyla yaklaşmak ve değerlendirmeye çalışmak; örneğin imam-ı azam'ın Allah'ı inkâr eden bir bilginle olan hikayesinde olduğu gibi akıl yürütme ve muhatabının fikirlerini çürütmek ve bu arada kendi fikirlerini temellendirmek şeklinde ortaya çıkabilir. elbette bu yalnızca çok küçük bir kısımdır. din felsefecisi özellikle kelamcılarla, tasavvuf erbabıyla ve hatta fukaha ile islam felsefesi formunda islam tarihi boyunca hep bir dirsek temasını sürdürmüştür. evet mü'min gayba görüyormuşçasına inandığı için bu tanımlamayı hakeder. fakat kur'anın bir çok yerinde efela tezekkerun, tefekkerun, tetedebberun formunda düşünmeye teşvik edilmektedir. disiplinli biçimde kur'anın başucunda yapıldığında 80 yıılık nafile ibadetten efdal olduğu belirtilmiştir.
devamını gör...
felsefi kelam diye isimlendirenler olduğu gibi laik kelam diyenler de olmuştur. ((bkz:aydın, mehmet. s, din felsefesi, s.14, izmir 1999)
devamını gör...
ülkemizde ilahiyat fakültelerinden kaldırılmaya çalışılan ana bilim dalı. işin ilginci, felsefe denince kanı beynine sıçrayan radikaller değil de, ilahiyat akademiasındaki okumuş yazmış kişilerin bu işi üstlenmiş olması.
devamını gör...
dinin alanına giren konuları, herhangi bir dine bağımlı kalmaksızın, felsefe özyapısını bozmadan inceleyen felsefe dalı.
din kitaplarında yer alan sorunları; akli yada sezgisel ama her zaman açımlayıcı, bağlantılı, bağımsız bir metotla ifade eden çözüm arayan bilim dalı.
devamını gör...
c. stephen evans ve r. zachary manis'in kaleme aldıkları kitabın ismi.

kitap sekiz bölümden oluşuyor:
1. din felsefesi nedir?
2. teistik tanrı: doğal teolojinin reddi.
3. tanrı'nın varlığının klasik delilleri.
4. dinã® tecrübe.
5. tanrı'nın özel fiilleri: vahiyler ve mucizeler.
6. din, modernite ve bilim.
7. kötülük problemi.
8. iman(lar) ve akıl

devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar