din olmadan ahlaklı olamayan zavallılar sürüsü

ahlakın dinden önce oldugu düşüncesine vakıf olamayan insanların benimsediği bir düşünce yapısıdır. dinin ahlaki kuralları gökten zembille düşmemiştir. ahlak dinden bağımsız olarak var olan bir dürtüdür. nitekim vicdan dediğimiz kavram ahlakın temel dayanak noktalarından birisidir. ahlakın göreceliliği ise ahlakın toplumlar ve kişilere gore cok farklı teşekkül etmesine neden olmustur. mesela ciplaklik utanma ile bağlantılı dolayisiyla ahlak ile yakın bir kavramdır. utanma duygusu doğuştan mıdir yoksa sonradan mı öğrenilir gibi sorular ve sorunlar ahlakın ne denli kompleks yapıya sahip oldugunu belirler. din zaviyesinden ahlak dinlere göre yine farklı değerlendirilir. mutlak ahlak diye birsey yok iken dini ahlak olarak temel almak yanlıs da değildir. zira dini ahlak anlayışını benimsemeyen kişiler pek tabi ahlaklı olsalar da onlar da belirli kisi ya da kurumların ahlaki prensiplerini benimserler...
devamını gör...
hakiki mânâda ahlaklı olabilmek için, ahlakın ne olduğunun bilinmesi, yani "nasıl" ve "niçin"leri cevaplayan bir fikre istinaden iç ve dış tüm davranışların hesaba çekilmesi, hayatın hakikati, gayesi ve anlamına dair tutarlı ve bütüncül bir görüş -öteleri sorgulayan bir dünya görüşü- sahibi olunması gerektiğinin ispatı niteliğindeki insanlardır. bir hakikat iddiası olarak din de, tahkiki olarak inanan kimseye rehberlik eder. bu, bir çocuğun ahlakı değildir, çocuk ki düşünerek davranış geliştirme aşamasına gelmişse, artık burada sözkonusu olan ahlak, fikrin pratiğidir, kendini ifadeye geçişidir, tezahürüdür, dışavurumudur. her fikir de kendinin bir idealizasyonu, kendi mutlaklığına, doğruluğuna yönelik bir inançtır ve nasıl edinildiğine dair bir "değer" ortaya koyar ki bu da bir hakikat iddiasıdır. kısacası insan neye inanırsa ona nisbetle yaşar. inancı ona rehberlik edecek bir bütünlük ve en önemlisi doğruluk arz etmiyorsa, davranışları da doğruluk arz etmeyecek, yani hakiki mânâda bir ahlak sergilemeyecektir.

tolstoy der ki: "ahlak dinden bağımsız olamaz; zira ahlak sadece dinin -yani, insanın dünyayla girdiği ilişkinin- bir sonucu değildir, aynı zamanda her din, hayatın anlamı sorusuna bir cevaptır."
devamını gör...
etik, önemli.
ahlak, dine ve din dışılığa bağlandığında her iki yönde de bu zavallılardan çok bulunuyor.
en baştan, eğitimin ilk yıllarından itibaren öğretilmesi gereken etik'tir.
devamını gör...
bir insan dine inanıyor diye din olmasa ahlaksız olacaktı şeklinde bir önyargı ile sarfedilmiş kelime israfı cümle.

ben ahlaklıyım onlar ahlaksız diye höykürmek başlı başına bir ahlaksızlık örneğidir.

--- alıntı ---

de ki: herkes, kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar. bu durumda kimin doğru bir yol tuttuğunu rabbiniz en iyi bilendir.

--- alıntı ---
devamını gör...
daha kötüsü dindar olup da ahlaksız olanlar. ben de akıl sır erdiremiyorum. aslında biraz anlayabiliyorum... yanlış deyince inkarcı, kurancı , yenilikçi filan oluyoruz.

sen işi şekilciliğe dökersen olacağı bu. bakın iyi bir örnek olarak yazıyorum; 2500 evlilik görüşmesi yaptım, maddi dini-şekilsel çok soruyla karşılaştım ancak bu adam ticaretine nasıl, alıp vereceğine nasıl; yani dürüst mi diye değil soru bir endişe-merak dahi algılamadım.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar