din

dünya görüşŸü, hayat tarzı, değŸer yargıları manzumesi; fertlere ve sosyal gruplara istikamet veren kaynak; tutulan yol. akılcılık ve bilimsellik iddiasında bulunan bazı örneklerinin kendilerini "dinlere karşŸı" veya "din karşŸısında nötr" şŸeklinde takdim etmeleri, inançtan bağŸımsız ve mutlak anlamda objektif oldukları zannına dayanmakta ise de, akıl yoluyla bir ispatın sözkonusu olmadığŸı, tabiat ve toplum bilimlerinin hakkında bir şŸey söylemediğŸi vicdan sahasına dair kanaatlerle temellendirildikleri için, netice itibariyle bu sistemler de birer dindir.
devamını gör...
bilmektir!

kitabı bilmek ve şerhine nail olmak bir nevi görünenin arkasındakine ulaşma çabasıdır. yirmi birinci yüz yılda her kişi kendine göre tanımlar ama özde bütün düşünceler aynı yerden başlar aynı yere varır.

arapça veya farsça süslü kelimeler yazmak değildir bir anlama dahil olmak için binlerce kitap gerekmez bir mana bulmak için bir dizin dibinde ömür vermek gerekmez muhakkaktır ki o'na ulaşmak tekliktir tek kişilik bir meseledir!
sonrası da ise erenlerden velilerden bilenlerden alınan terbiye ve ilimdir bu terbiye ve ilim hayata bakış açınız demektir! hepsi gerekmekte ancak hepsinden önce içe dönmek, içte kendini bulmak ve kendini Allah-ü teala teslim etmektir.
özden gelen insan özüne döner, önce görür sonra gördüklerine anlam yükler sonra o anlamların arkasındakini görür perde kalkar, sonunda ise ufak bir anlam bulur kendini o'na adar. hiç kimse bilemez hiç kimse göremez sadece zerre ilimden ve zerre manadan kendi payına düşeni alır yoksa haşa sonsuzluktur gerçeğin ardı ve biz aciz kullar o gerçeğe bir adım yaklaşamayız ki yaklaşanlar bize yol gösterenlerdir.
velhasıl-ı kelam insan bilmek ister, bildikçe korkar korktukça üstüne gider ve teslimiyet başlar işte o teslimiyet biz daha dünya da yokken bize fısıldanmıştır bir fısıltıya haşr olup gideceğizdir elhamdülillah...
devamını gör...
tarih boyunca ölümsüz ve rahat bir yaşam arzulayan, sonsuz kurtuluşa ermek isteyen hemen her insanın başvurduğu anahtar. farklı kültürler olması sebebiyle insanların da farklı anahtarlarla kurtuluşa giden kapıyı açıp içeri girmeye çalışması ise oldukça doğal. işin kötü yanı ise her anahtarın "kurtuluşa giden yol sadece bende, başka bir anahtar kullanamazsın" demesi. yani bu deneme için hepimizin yalnızca bir hakkı var.
devamını gör...
ne zaman hakkında bişeyler merak edip kur an'ın türkçe mealine ya da değişik dinlerle ilgili kitaplara göz atsam, moralimin bozulmasına yol açan inanç sistemi.
gerçekten can sıkıcı. böyle birşeyler okuduğumda birden beni bir ciddilik kaplıyor, bir durağanlık geliyor üstüme. bundan kurtulmak istiyorum daha sonrasında. kurtuluyorum. moral bozucu değil mi gerçekten.. hangimiz bize yapılacağı vaadedilen azapları cezaları okuduktan sonra, normal hayatına geri dönebiliyor.
ve cennet hakkında okuduklarım bile beni kandırmaya yetmiyor.
devamını gör...
hiçbir ırka ayrım yapmadan kucaklayan bir sahibin olduğunu ve sahibe (itaat/inanca göre, inanmayanlarında yine ona gideceği varsayımından) giden yolun din haritası olduğu gerçeğini kabullenenlerin sığınıp itaat ettiği kurallar bütünü..ırkların sahiplendiği dinlerin şerrinden yine bizi sığındığımız korusun. *. totemist yaklaşımlardan kaçınalım. kültür idrarı yarıştırmak değil. alt link ideal çözüm.

buraya dikkat lütfen: http://www.ahmedhulusi.org/...
devamını gör...
marx o lafı söyledi ve milyonlarca insanın kanının dökülmesine neden olan bir ideoloji bıraktı arkada...

peki ya ama toprak altında ne oluyor?

arkadaşlar hiç bunu düşünüyor muyuz?

herşeyi yapıyoruz, isyankar takılıyor, sloganlar atıyor, zina yapıyor ve belki Allah ile dalga geçiyoruz...
ama hepimiz bir gün ölmek zorundayız. soğuk bir toprağın altına yalnız şekilde gömülüyoruz. toprağın altında ideolojiler yada liderler olmayacak. fikirler, mal, mül, para, arkadaşlar hiçbir şey yok...

yalnızsın...

eğer din yoksa ve ölüm hakkında vadedilenler yalansa zaten toprak olacak bedeniniz ve bitecek tamam...

ama ya varsa?

değer mi böyle tehlikeye atmaya?

o toprağın altında ya münker ve nekir bizi sorgulamaya gelirse?
bunu göze alabiliyor muyuz?

aslında din sırf bu yüzden insanların en büyük ihtiyacını karşılayan ve en gerekli olan şeydir. size sonsuzluğu vadeder. din dışında inandığınız her şey bu dünya içindir ve birgün bırakıp gitmeye mecbursunuz...

o yüzden aklı başa almak lazım...
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar