dünya sözlük anayasası

sözlüğün tanımı ve işleyişi:

- sözlük, bağımsız bir platformdur. burada yazılanlar, yazarlarına aittir. yazarlık kaydı bulunan bir hesaptan hukuki işleme maruz kalacak içerikte, gözden kaçmış bir şeyler şikayet konusu olduğunda acımadan, sarımsak tarlası demeden yönetim bildiklerini söyleme tasarrufuna sahiptir.
- sözlük, açık bir platformdur. kaynak gösterilerek (ç)alıntı yapılan yazılar hakkında hiç bir hukuki yaptırıma gitmeyecektir.
- sözlük, belli bir görüşü desteklemez. her türlü görüşe açıktır. terör örgütü övücülüğü gibi faaliyetler hariç. yasaların suç olarak kabul ettiği şeylerin yazılmasını hoş görmek beklenemez.
- sözlük, içeriğindeki bilgilerin doğru olduğuna dair hiçbir teminat vermez.


yazarlık:

- sözlük, yazar alımında bir ırk, bir din, bir mezhep ve/veya buna benzer belirleyici ayrımları dikkate almaz. herkes yazarlık başvurusunda bulunabilir ve yazar olabilir.
- tanımlarda kullanılmasına müsaade edilmeyen kelime ya da ifadelerle oluşturulmuş kullanıcı adları ile yapılan kayıtların, yazarlığı onaylanmaz.
- sözlükte yazarlara yönelik nesil uygulaması yoktur.
- her platformda olduğu gibi bir yazar kitlesi oluşturabilmek için yazarların çaylak döneminde yazdıkları dikkat ve hassasiyetle takip edilir.
- yazarlar kendi istekleri ve kural ihlalleri dışında sözlükten uzaklaştırılamazlar.
- sahte (fake) hesaplar, aynı kişiye ait olduğu tespit edilen hesaplar kapatılır.
- "yönetimin bilgisi dışında" yeni bir hesap açıp yazmaya başlayan yazarın, eski hesabını en son ne zaman kullandığına bakılmaksızın fake hesap kural ihlali nedeniyle tüm hesapları kapatılır.
- 30 günlük periyotta 60 tanım girmeyen yazarlarımız "aktif yazar statüsü"nden mahrum kalırlar.
- sözlükte seri eksi ceza sebebidir. seri eksi oy verdiği tespit edilen yazar cezalandırılır.
- sözlükte yazarların yetkisi olmaksızın kod yazımı, sözlüğün sistemini ve akışını etkileyecek yazılımsal müdahaleler, sözlükle ilgili sistemsel işlemler yapması yasaktır. tespit edilen yazar ikaz edilmeksizin hesabı süresiz kapatılır.
- sözlükte sebebi ne olursa olsun özel mesaj ifşası ceza nedenidir. özel mesaj ifşası yapan yazar cezalandırılır.

tanımlama:

- sözlük formatının oluşmasını sağlayan, konu başlığını açıklayıcı olmak kaydıyla yazı (tanım) yazmaktır. farklı görüşlerin toplamı başlığı oluşturur. bu format dışında kalan tanımlamalar "format dışı" olarak kabul edilir ve yazarının düzenlemesi için silinir.
- düzenlenmesi istenen tanımdaki silinme gerekçesini düzeltmeden onaya göndermek ve ikazlara uymamak uzaklaştırılma nedenidir.
- tanım, uygun bir noktalama işareti ile bitirilmelidir. mümkün mertebe dilimizi doğru kullanmalıyız.
- flood olarak bilinen, başlığa art arda yazılan tanımlar silinir. mükerrer tanımların en çok eksi oy alanı yahut en az artı oy alanı, hiç oy almamışsa kronolojik olarak en yenisi, sıralama olarak sonuncusu silinir.
- tanımlarda önceki tanımlara doğrudan cevap verilmesi sözlüğün format dışı olarak kabul ettiği bir durumdur. "@23 bence sen haksızsın.." gibi bir tanımlama "forumsal" kabul edilip doğrudan silinir. aynı kural düzenleme yolu ile alttaki tanımlara yapıldığında da işleme koyulur. kurnazlığa gerek yok. ille de cevap vermek isteniyorsa sözlükte zekice kurgulanmış ve format dahilinde kabul edilmiş binlerce numunesi mevcut. orijinal olmak da fayda var.
- başlıklar 75 karakteri aşamaz. noktalama işaretleri kullanılan başlıklar moderasyon tarafından düzenlenir.
- bkz olarak kısaltılan ve anılan "bakınız"larda, tanımlarda kural dışı kabul edilen her olgu, "bkz"larda da kural dışı olarak kabul edilir. "bkz"larda tıpkı başlıklar gibi 75 karakteri aşamaz.
- konu başlığının ilk tanımı, "bkz"dan ibaret oluşturulamaz.
- gbkz ve diğer bkz türlerinde "bkz"'larda geçerli kurallar uygulanır.


küfür, hakaret ve argo:

- başlıklar, tanımlarda da olduğu gibi hakaret, küfür ve sansürlü argo kelimeler ihtiva edemez. bu konuda formata uygun olmayan başlık silinir ya da uygun olmayan ifade moderasyon tarafından düzenlenir.
- küfür, hakaret, pornografi ve benzeri; görsel, yazı, ses dosyası içeren tanımlar "uygunsuz içerik" olarak silinir. buna alıntılar da dahildir.
- sansürsüz yazılan argo ifadeli tanım silinir. noktalama ve/veya benzeri bir işaret ile yazar tarafından sansürlenen "argo" kelimenin bulunduğu tanım formata uygun kabul edilir ve tanımda sansürlenmiş olarak gösterilmesine izin verilir.
- başlıklarda argo ifadeler sansürlü de olsa kullanılamaz. sansürlü argo ifade uygulaması sadece tanımlarda geçerlidir.
- küfür niteliğindeki ifadeler açıktan yazılamadığı gibi sansürlü de olsa yazılamaz. sözlüğün kırmızı çizgisi küfürdür.
- bir üst şerhteki kurala uymadan bir kişiye / kuruma/ görüşe yönelik olması fark etmeksizin sözlükte küfür kullanan yazar ikaz edilir.
- sözlükte yazarlığı süresince küfür ettiği için en az bir kez uyarı almış yazar küfür ederse ikinci defa ikaz edilmesine gerek kalmaksızın uzaklaştırılır. uzaklaştırmaya rağmen ceza bitimi akabinde küfürde ısrar gömülmeye sebebiyet veren bir durumdur. bu tabi ki "daha önceden küfürden dolayı ikaz almadım, dur sağlam bir küfür edeyim de sözlüğü titreteyim" rahatlığı sağlamaz. istisnai bir durumda sözlük yönetimi yazarın daha öncesinde ikaz edilip edilmediğine edilmesine bakmaksızın uzaklaştırma kararı alabilir. sözlük idari heyeti bu konuda norveçli balıkçıların el bakımı duyarlılığından daha hassastır.
- tanımda belli bir kesim, bir ırk, bir devlet, bir din, bir siyasi oluşum, bir kişi veya yazara hakaret edilmesi, o tanımın silinmesine sebebiyet verir. ısrar halinde hakaret eden yazar uzaklaştırılır. cevap hakkını kullanamayan kesimler için şikayet olması halinde aynı yaptırım uygulanır. yani "yahudiler şerefsizdir", "aborijinler namussuzdur" gibi bir ifade yazılırsa ve moderasyon buna müsamaha gösterirse, yazarlardan birinin şikayet etmesi bu tanımın silinmesine yeterli bir gerekçedir.
- kahir ekseriyet tarafından hakaret olarak kabul edilen kelimeler, topluluğumuzda da hakarettir. silme işlemi usulünce uygulanır.
- provokatif üslup görmezden gelinmemektedir. bu tür bir üslubu kullanarak diğer yazarları tuzaklayan yazarların bu davranışı önce uyarı, sonrasında bu tavırda ısrar halinde sözlükten uzaklaştırmaya sebebiyet verir. yapmayın.
- bir yazarın nick altındaki tanım hakaret, aleni sataşma, küfür ve argo içermesi halinde silinir. nick altında bu özellikte ifadeler içermeyen tanım nick sahibi yazarın isteğiyle dahi silinemez.
- "bkz" yolu ile küfür, hakaret, forumsal yazılar ve doğrudan cevap niteliği taşıyan içerikler, sansürlenmiş kelimeler ile oluşturulan bkz'lar silinir.
- sözlüğümüzde toplumca benimsenen genel ahlak kaidelerine uygun bir yönetim tarzı belirlenmiştir. yani "sözlükte at oynatmak yasaktır" diye bir madde yoktur diye sözlükte at oynatılmasına müsaade edildiği mantığı yürütülmemelidir.


moderasyon:

- moderatörler kendilerine tanınan yetkileri, şahsi menfaatleri, paşa gönülleri doğrultusunda kullanamazlar.
- önceden zikredilen kuralları uygulamakla mükelleftirler.
- kurallarda belirtilmeyen durumlarda istişareyle hareket ederler.
- tanımlara doğrudan müdahale etmeleri (düzenleme, noktalama vs.) bugüne kadar oluşan temayüllere ve yazarın şahsına saygı gereğince yasaktır.


hiyerarşi:

- idari kadro içerisinde belli bir hiyerarşi vardır. sırasıyla; monark, yönetici ve moderatör olarak anılırlar. bunların dışında kalanlar aktif yazarlar en sonda çaylak yazarlar bulunmaktadır.


iş bu dünya sözlük anayasası metni üzerinde, idari kadro gerekli değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
sözlükte yazarlık kaydı bulunan herkes tarafından okunmuş ve kabul edilmiş farz edilir.
devamını gör...
[ genel hükümler ]

madde 1- dünya sözlük kar amacı gütmeyen, hiçbir görüş, kurum ve kuruluş ile bağlantısı olmayan, tamamen bağımsız bir bilgi paylaşım platformudur.

madde 2- dünya sözlük ırk, dil, din, cinsiyet, mezhep ve ideolojik görüş farkı gözetmeksizin toplumun her kesimine açıktır.

madde 3- dünya sözlük'ün temel amacı, mensubu olan yazarlarının bilgi birikimleriyle tüm topluma bilgiyi ulaştırmaktır.

madde 4- türkiye cumhuriyeti yasalarına ve sözlük kurallarına riayet etmek kaydıyla herkes sözlüğe üye olabilir ve özgürce paylaşımda bulunabilir.

madde 5- dünya sözlük'teki her içeriğin sorumluluğu yazarlara aittir. dünya sözlük, yazarlara ait içeriklerin sorumluluğunu üstlenmez.

madde 6- dünya sözlük buradaki hiçbir içeriğin doğruluğuna dair bir teminat vermez.

madde 7- dünya sözlük anayasası'nda değişiklik yapma hakkı sözlük yönetimine aittir. anayasada yapılacak her değişiklik yazarların bilgisine sunulur.


[ üyelik hakkında ]

madde 8- sözlüğe kayıt olan her kullanıcı iş bu anayasayı kabul etmiş sayılır.

madde 9- her kullanıcı sözlüğe bir mahlas (nick) ile kayıt olur.

madde 10- her kullanıcı tek bir mahlas kullanabilir. birden fazla sayıda mahlas kullandığı tespit edilen kullanıcıların tüm üyelikleri iptal edilir.

madde 11- yazar adayları başlangıçta çaylak statüsündedirler ve belli sayıda tanım girmek kaydıyla sözlük yönetiminin kararına bağlı olarak yazarlığa terfi ederler.

madde 12- çaylaklık statüsündeyken yazarlığın gereklerini yerine getirmeyeceği ve kurallara riayet etmeyeceği tespit edilen yazar adaylarının yazarlığa terfileri yapılmaz ve hesapları iptal edilir.

madde 13- belirlenen mahlaslar küfür ve ahlaka aykırı ifadelerden oluşamaz.

madde 14- yazarlık kaydı keyfi olarak silinemez, gerekçesi kurallar kapsamında yer almalıdır.

[ temel kurallar ]

madde 15- dünya sözlük küfüre cevaz vermeyen bir platformdur. her ne sebeple olursa olsun küfürlü ifadeler kullanılamaz.

madde 16- hiçbir yazara, gerçek ve tüzel kişiye, kuruma, kuruluşa, dine, ırka, mezhebe ve bunların mensuplarına hakaret edilemez, aşağılanamaz, küçük düşürülemez, edebe ve ahlaka aykırı ifadelerde bulunulamaz.

madde 17- içeriklerde gayri ahlaki, çirkin ve kışkırtıcı üslup kullanılamaz, reklam yapılamaz, yasa dışı faaliyetler meşru gösterilemez, terör örgütleri övülemez ve sempatizanlık yapılamaz. uyuşturucu ve pornografik içerikler oluşturulamaz ve bunlar özendirilemez.

madde 18- başlık açmak amacıyla girilen içerikler tanımlanabilir nitelikte olmalıdır. tanımlanamayan, anlamsız ifadelerden oluşan, madde 15, madde 16 ve madde 17 hükümlerine aykırı olan hiçbir içerik başlık olarak kabul edilemez.

madde 19- tanım olarak girilen her içerik başlığı tanımlamalı, en azından başlıkla alakalı olmalıdır. başlığı tanımlamayan, karşılıklı diyalog içeren, diğer tanımlara cevap niteliği taşıyan, madde 15, madde 16 ve madde 17 hükümlerine aykırı olan hiçbir içerik tanım olarak kabul edilemez.

madde 20- yazarlar sözlük dışındaki ortamlarda dünya sözlük aleyhine propaganda ve karalama kampanyası yapamaz, sözlüğün yazılımına dışarıdan müdahalede bulunamaz.

madde 21- tanım girilirken herhangi bir kaynaktan alıntı yapıldı ise muhakkak alıntının kaynağı gösterilmelidir. aksi halde doğabilecek yükümlülüklerden dünya sözlük sorumlu değildir.

madde 22- girilen tanımın sonunda muhakkak noktalama işareti kullanılmalıdır.

madde 23- bir başlığa art arda tanım (flood) ve yinelenen tanım (mükerrer) girilemez.

madde 24- bir tanımda türkçe dışındaki dillerden ifadeler yer alabilir ancak tanımlar tamamen farklı bir dilden oluşamaz.

madde 25- başlıklar soru şeklinde açılamaz.

madde 26- tanımlarda emoji kullanılamaz. ancak yıldız içinde emoji kullanımı serbesttir.

madde 27- özel mesajlar hiçbir sebeple ifşa edilemez.

madde 28- bir yazara ait kişisel bilgiler ve fotoğraflar paylaşılamaz.

madde 29- bir yazarın mahlası kullanılarak başlık açıldığında, ilgili yazar veya yönetimin talebine göre başlık silinebilir.

madde 30- bir yazara ait tanımlara kasten seri şekilde eksi oy verilemez.

madde 31- herhangi bir yazarın kısa bir zaman aralığında sözlüğe yazıp daha sonra sildiği tanımlar, sistem tarafından spam içerik olarak algılanmak suretiyle sözlüğün arama motorlarındaki itibarına ve seo çalışmalarına zarar verdiği için bu kapsamda yer alan aksiyonlar yaptırım prosedürüne dahildir.

[ dünya sözlük yönetimi ]

madde 32- dünya sözlük yönetimi sırasıyla monark, yöneticiler ve moderatörlerden oluşan hiyerarşik bir yapıdır.

madde 33- dünya sözlük yönetimi, dünya sözlük anayasası'nın yürütülmesini sağlamakla görevlidir. bu görevi yerine getirirken kimseye danışmaz, icazet almaz ve sırf bu görevi yerine getirdiği gerekçesi ile sorumlu tutulamaz.

madde 34- dünya sözlük yöneticileri, bu anayasanın yürütülmesi görevini icra ederken keyfi tutumlar sergileyemez, adaletten taviz veremez, kayırmacılık yapamaz, kişisel görüşlerini kararlarına yansıtamaz.

madde 35- yazarlar karşılaştıkları sorunlar için sözlük yönetimine danışma ve sorunun çözüme kavuşturulması talep etme hakkına sahiptir. sözlük yönetimi sorununun muhakkak çözüleceğine dair bir güvence vermez.

madde 36- dünya sözlük yönetimi üyelik işlemleri, üyeliğin sonlandırılması, yazar statülerinde değişiklik yapma, ceza verme, cezayı kaldırma, başlık ve tanımlar üzerinde gerekli düzenlemeleri yapma, silme, başlık canlandırma, kilitleme ve gizleme haklarına sahiptir.

[ ceza hükümleri ]

madde 37- kurallar bölümündeki madde hükümlerine aykırılık durumunda ceza hükümleri uygulanır.

madde 38- iş bu hükümler için yazar, mod veya yönetici ayrımı yapılamaz. herkes kurallara riayet etmekle yükümlüdür.

madde 39- kurallara aykırılık halinde uygulanacak cezalar; uyarı, çaylaklık statüsüne düşürülme, geçici olarak uzaklaştırılma ve hesabın temelli kapatılması olarak 4 şekilde uygulanır. bu cezalardan hangilerinin nasıl uygulanacağına karar vermek, adaleti gözetmek kaydıyla sözlük yönetiminin tasarrufundadır.

madde 40- kurallara aykırı davranan yazara, uyarılmasına rağmen aykırılığı devam ettirmesi (formatsızlıkta ısrar) halinde tekrardan uyarılmasına gerek olmaksızın diğer cezalar uygulanır.

madde 41- sözlük yönetimi; kurallara uygun olmayan, yazım hatalı, imla ve noktalama kurallarına aykırı başlık ve tanımlar üzerinde gereğine uygun şekilde düzeltme yapma, gizleme veya silme tasarrufuna sahiptir. anayasada yazılı olmayan sebeplerle tanım ve başlıklara müdahale söz konusu olamaz.

madde 42- yazarlar kurallara aykırı olduğunu düşündükleri tanım ve başlıklar hakkında şikayette bulunabilirler. sözlük yönetimi bu şikayetlerle bağlı değildir.

madde 43- yazarlar anayasada belirtilenler dışında hiçbir sebeple yaptırıma tabi tutulamaz. yaptırıma tabi tutulan yazara bunun sebebi derhal bildirilir.

[ diğer hükümler ]

madde 44- daha önce karşılaşılmamış yahut net bir hüküm verilmenin güç olduğu meselelerde sözlük yönetimi takdir yetkisini kullanır. bu yetkiyi kullanarak aldığı kararlar, daha sonra alacakları kararlara dayanak oluşturmaz.

madde 45- sözlük yönetimi, sözlükte yazarlara ait kişisel veri veya doğrudan subjektif içerik barındıran tanımlar haricindeki tüm tanımlarda tasarruf hakkına sahiptir. bilhassa interaktif dolaşıma giren gündem ve kültür yorumları ile bilgi içerikli tanımlar sözlüğe mal edilmiş hükmündedir.
devamını gör...

Bu başlığa bir şeyler girmek için üye olabilirsiniz.

Benzer Başlıklar